Thăng cấp "siêu nhanh" tại Tụ Hành Nhai

[tlbb360game.vn]

Trong thế giới Webgame Thiên Long Bát Bộ, khi đạt đến đẳng cấp 33 và tiến hành tham gia tính năng treo máy tại Tụ Hành Nhai quý nhân sĩ sẽ nhận được nguồn điểm Kinh Nghiệm (EXP) dồi dào. Từ đó, nhanh chóng thăng cấp và dễ dàng xưng bá thiên hạ!

Bổn Trang sẽ gửi đến quý nhân sĩ hướng dẫn treo máy tại Tụ Hành Nhai để đạt hiệu quả cao nhất:

    • Đẳng cấp yêu cầu: Từ cấp 33 trở lên.

Webgame Thiên Long Bát Bộ

    • Bước 1: Tiến hành hái Cỏ Long Diên (Giới hạn: 05 lần/ngày).
    • Bước 2: Sử dụng Cỏ Long Diên nhận được EXP hoặc chế thành thuốc Kim Sáng Dược (Thấp).

Webgame Thiên Long Bát Bộ

    • Bước 3:Mỗi 10 phút sẽ xuất hiện thông báo ngẫu nhiên nhận được Võ Hồn, Tu Luyện Chương và Đá Cường Hóa (Giới hạn: 05 lần/ngày).

Webgame Thiên Long Bát Bộ

    • Mẹo quan trọng: Sau khi hoàn thành tất cả các hoạt động và việc mỗi ngày, nhân sĩ treo máy để nhận được nguồn điểm EXP dồi dào theo đẳng cấp!

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Thiên Long Bát Bộ Web

Quý nhân sĩ có thể xem thêm các thông tin cần biết sau:

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ với Thiên Long Bát Bộ Web.

Top