Ra mắt chức năng Trang Bị Thú Cưỡi

Từ thuở bước chân vào chốn giang hồ hiểm nguy, chư vị đã có sở hữu nhưng Bạch Mã, Thánh Long,... là những Thú Cưỡi đồng hành song trợ quý nhân sĩ trong rất nhiều cuộc chiến từ lớn đến nhỏ.

Theo thời gian, Thú Cưỡi cần phải được hỗ trợ mạnh hơn bởi các trang bị hỗ trợ cho chúng. Từ đó, giúp tăng mạnh lực chiến cho quý nhân sĩ. Nào hãy cùng khám phá tính năng "mới toanh" - Trang Bị Thú Cưỡi ra mắt từ sau bảo trì ngày 18/05/2016:

    • Điều kiện mở: Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 40.
    • Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tính năng lập tức mở và tặng ngay 01 món Trang Bị Thú Cưỡi.

  • Nhấp "Thú Cưỡi" > "Trang Bị" để trang bị vật phẩm

    • Mua trang bị và nguyên liệu "Thú Hồn Kết Tinh" cho Thú Cưỡi tại: Rương Đổi Báu Vật (Kho Thông Thiên và Tiệm Anh Hùng).

    • Tiến Cấp trang bị Thú Cưỡi: Cường hóa trang bị đạt cấp giới hạn, nhân sĩ cần dùng "Hình Đồ Thú Cưỡi" (Tiệm Anh Hùng) & Huyenf Thiết (tham gia hoạt động, sự kiện) để tiến cấp trang bị.

Top