Nhanh chóng nhận hỗ trợ Chí Tôn Lệnh!

[tlbb.360game.vn]

Như đã đề cập tại bản tin trước, quá trình bảo trì đã hoàn tất. Ngay bây giờ quý nhân sĩ hãy nhanh chóng tiến hành nhận hỗ trợ Chí Tôn Lệnh trước 23h59 hôm nay - 14/01/2016. Chi tiết thông tin:

  • Máy chủ áp dụng:Thiên Long 01 - Thiên Long 153.
  • Thời gian: Từ 0h00 - 23h59 ngày 14/01/2016.
  • Nội dung hỗ trợ: Chí Tôn Lệnh (nhận 1 lần duy nhất/nhân vật)

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Nổi Bật > Đền bù Chí Tôn Lệnh

Webgame Thiên Long Bát Bộ
Chi tiết hỗ trợ Chí Tôn Lệnh

Thiên Long Bát Bộ Web

Quý nhân sĩ có thể xem thêm các thông tin cần biết sau:

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ với Thiên Long Bát Bộ Web.

Top