Nhận Hư Trúc, Đoàn Dự ngay hôm nay!

[tlbb360game.vn]

Sở hữu ngay Hiệp Khách Hư Trúc với 70 năm công lực của chưởng môn phái Tiêu Dao, hoặc Hiệp Khách Đoàn Dự với kỹ năng Lăng Ba Vi Bộ, Lục Mạch Thần Kiếm trứ danh thiên hạ hoàn toàn dễ dàng khi tham gia sự kiện Hoàn Trả Nạp Thẻ hấp dẫn trong 7 ngày đầu tiên kể từ lúc mở máy chủ.


Thời gian & điệu kiện

  • Thời gian: Trong 07 ngày đầu từ lúc mở máy chủ.
  • Điều kiện: Dùng Thẻ Chí Tôn Kim Ấn để tùy chọn triệu hội Hiệp Khách Đoàn DựhoặcHư Trúc.

Hướng dẫn nhận Đoàn Dự hoặc Hư Trúc

    • Bước 1: Nhấp vào biểu tượng bên dưới

Webgame Thiên Long Bát Bộ

    • Bước 2: Tham gia "Hoàn Trả Nạp Thẻ" để nhận được Chí Tôn Kim Ấn.

Webgame Thiên Long Bát Bộ

  • Bước 4: Nhấp "Nổi Bật" > Chọn "Đổi Kim/Ngân Ấn" > Tùy chọn Hư Trúc  hoặc  Đoàn Dự.

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Thiên Long Bát Bộ Web

Quý nhân sĩ có thể xem thêm các thông tin cần biết sau:

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ với Thiên Long Bát Bộ Web.

Top