Bất ngờ xuất hiện Trân Lung Kỳ Cuộc!

[tlbb.360game.vn]

Trân Lung Kỳ Cuộc - thế cờ ẩn chứa vô số huyền cơ thiên hạ, hiếm ai có thể phá được bất ngờ xuất hiện tại Webgame Thiên Long Bát Bộ vào ngày 18/12/2015. Không biết bởi huyền cơ nào mà thế trận được tung ra làm rúng động thiên hạ trong những canh giờ gần đây!

Chỉ biết được rằng hễ phá được 1 "nước" cờ, nhân sĩ sẽ phải đối đầu với huyền cơ tại đó. Thành công phá trận mỗi "nước" sẽ nhận được phần thưởng tương ứng và điểm tích lũy Trân Lung. Các vật phẩm Côn Lôn Hồn, Mũi Khoan, Đồng,... cùng vô số các phần thưởng hấp dẫn khác sẽ là phần thưởng xứng đáng dành cho chư vị nhân sĩ!

Hãy sẵn sàng nhập trận Trân Lung Kỳ Cuộc ngay hôm nay!

Webgame Thiên Long Bát Bộ

  • Thời gian áp dụng: Ngày 18/12/2015.
  • Điều kiện mở: Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 42.
  • Giới hạn khiêu chiến:15 lần số bước, 1 lần Hồi Sinh (có thể dùng Nguyên Bảo để đổi bước & lần hồi sinh).
  • Hướng dẫn tham gia:

   • Lối vào mỗi ván sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trong 9 ô bên phải.
   • Ngẫu nhiên xuất hiện Tô Tinh Hà ở điểm ngẫu nhiên/ván.
   • Thực hiện yêu cầu và nhận thưởng, có thể dùng điểm tích lũy Trân Lung đổi thêm phần thưởng.

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Thiên Long Bát Bộ Web

Quý nhân sĩ có thể xem thêm các thông tin cần biết sau:

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ với Thiên Long Bát Bộ Web.

Top