17/03: Tiêu Phí Ngay nhận quà liền tay!

[tlbb.360game.vn]

Tiếp nối với Quà Hoàn Trả, khi quý nhân sĩ tiêu hao Nguyên Bảo đến các mốc nhất định, sẽ nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn với sự kiện Quà Tiêu Phí. Hãy nhanh tay vì sự kiện chỉ diễn ra 02 ngày duy nhất (17/03 - 18/03/2016).

Thời gian & điều kiện:

  • Máy chủ áp dụng: Thiên Long 01 đến 216.
  • Thời gian: Từ 0h00 ngày 17/03 - 23h59 18/03/2016.
  • Điều kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, tiêu phí Nguyên Bảo đạt mốc nhận nhiều phần thưởng quý hiếm.

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Nhấp Nổi Bật > Quà Tiêu Phí

Phần Thưởng Tiêu Phí Nguyên Bảo:

Tiêu Nguyên BảoPhần thưởng
1.000


05 Ảo Linh Ngọc, 10 Quả Bồ Đề, 10 Ngưng Thần Đơn, 10 Đá Thú Hồn, 01 EXP Đơn - Trung, 01 Thẻ Hồng Trư.

3.000


20 Ảo Linh Ngọc, 30 Quả Bồ Đề, 30 Ngưng Thần Đơn, 30 Đá Thú Hồn, 02 EXP Đơn-Trung, 05 Huyền Tinh.

5.000


40 Ảo Linh Ngọc, 60 Quả Bồ Đề, 60 Ngưng Thần Đơn, 60 Đá Thú Hồn, 03 EXP Đơn - Trung, 01 Mông Địa.

10.000


60 Ảo Linh Ngọc, 150 Quả Bồ Đề, 150 Ngưng Thần Đơn, 150 Đá Thú Hồn, 01 EXP Đơn - Cao, 05 Huyền Tinh.

20.000


100 Ảo Linh Ngọc, 300 Quả Bồ Đề, 300 Ngưng Thần Đơn, 300 Đá Thú Hồn, 02 EXP Đơn - Cao, 10 Huyền Tinh, 01 Đèn Khổng Minh.

50.000


300 Ảo Linh Ngọc, 500 Quả Bồ Đề, 500 Ngưng Thần Đơn, 500 Đá Thú Hồn, 01 Thiên Tiên Đơn, 20 Huyền Tinh, 200 Hồn Cam.

Thiên Long Bát Bộ Web

Quý nhân sĩ có thể xem thêm các thông tin cần biết sau:

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ với Thiên Long Bát Bộ Web.

Top