1 Ngày duy nhất - nhận ngay Đoàn Dự

[tlbb.360game.vn]

1ngày duy nhất, cơ hội để quý nhân sĩ sỡ hữu ngay Hiệp Khách Đinh Xuân Thu, Đoàn Dự cùng Hồn Khí Hình Thiên Luân uy lực vô song thiên hạ, Quẻ Bói (Đỏ), Thú Cưỡi Phúc Mieu và nhiều siêu phẩm khác!

Để sở hữu được các cực phẩm nêu trên, chư vị chỉ cần tiêu hao Nguyên Bảo (tích lũy) thỏa điều kiệntrong ngày 27/11/2015 thông qua sự kiện Tiêu Phí Nhận Quà! Nhanh tay lên, cơ hội chỉ có 1!

  • Máy chủ áp dụng: Tất cả máy chủ đã mở được 7 ngày trở lên.
  • Thời gian: 1 ngày duy nhất, từ 0h00 - 23h59 ngày 27/11/2015.
  • Điều kiện: Nhân sĩ tiêu Nguyên Bảo (tích lũy) đủ điều kiện có thể nhận thưởng tương ứng.

Webgame Thiên Long Bát Bộ
Nhấp "Nổi Bật" > Tiêu Phí Tặng Quà

Dùng Nguyên Bảo
(Tích lũy)
Phần thưởng
1.00002 Tiên Diên, 05 Thư Thăm Hỏi, 10 Hộp 10 Vạn Đồng
2.00001 Thẻ Hồng Trư, 08 Thư Thăm Hỏi, 15 Hộp 10 Vạn Đồng, 05 Hồn Châu-Trung
5.00001 Quẻ Bói - Bắc Cực, 15 Thư Thăm Hỏi, 30 Hộp 10 Vạn Đồng, 10 Hồn Châu-Trung, 08 Túi Hiệp Nghĩa
10.00001 Thẻ Càn Khôn, 03 Thư Thăm Hỏi-Cao, 50 Hộp 30 Vạn Đồng, 20 Hồn Châu-Trung, 18 Túi Hiệp Nghĩa
20.00001 Luân Hồi Xá Lợi, 40 Hộp 50 Vạn Đồng, 30 Hồn Châu-Trung, 28 Túi Hiệp Nghĩa, 01 Thiên Đơn [Thánh]
50.00001 Thẻ Xuân Thu, 01 Quẻ Bói - Sài Thần, 50 Hộp 50 Vạn Đồng, 30 Hồn Châu-Cao, 10 Hộp Linh Phách-Trung , 38 Túi Hiệp Nghĩa
100.00001 Hình Thiên Luân, 01 Thẻ Phúc Miêu, 20 Hộp 100 Vạn Đồng, 50 Hồn Châu-Cao, 20 Hộp Linh Phách-Cao, 58 Túi Hiệp Nghĩa
200.00001 Thẻ Đoàn Dự, 01 Hộp Côn Lôn Hồn VIP, 50 Hộp 100 Vạn Đồng , 100 Hồn Châu-Cao, 88 Túi Hiệp Nghĩa, 03 Hồn Khí Tạo Đơn
    • Hiệp Khách Đoàn Dự, Đinh Xuân Thu:

Thiên Long Bát Bộ Web

Thiên Long Bát Bộ Web

    • Hồn Khí Hình Thiên Luân

Thiên Long Bát Bộ Web

    • Thú cưỡi Phúc Miêu:

Thiên Long Bát Bộ Web

Thiên Long Bát Bộ Web

Quý nhân sĩ có thể xem thêm các thông tin cần biết sau:

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ với Thiên Long Bát Bộ Web.

Top