08h30 - 30/10: Bảo trì cập nhật tính năng mới

Nhằm mang đến thêm nhiều tính năng mới mẻ, cũng như tạo điều kiện tăng tiến sức mạnh cho quý chư vị, Thiên Long Bát Bộ Web sẽ tiến hành bảo trì vào lúc 08h30 ngày 30/10/2018 để cập nhật tính năng Tẩy Luyện Thích Thanh đầy thú vị. Thông tin chi tiết như sau:

Thời gian & ảnh hưởng bảo trì cập nhật

  • Thời gian bảo trì dự kiến: Từ 08h30 - 10h30 ngày 30/10/2018.
  • Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập vào các máy chủ Thiên Long. Sau thời gian bảo trì, quý nhân sĩ có thể trở lại với hành trình ngao du phiêu lưu chinh chiến của mình.
  • Nội dụng: Cập nhật tính năng mới Tẩy Luyện Thích Thanh.

Tẩy Luyện Thích Thanh

Top