08h30 - 27/12: Bảo trì cập nhật tháng 12

Thiên Long Bát Bộ đã mang đến cho quý đại hiệp muôn vàn sự lựa chọn thú cưỡi quý hiếm khác nhau. Tuy nhiên, dù là thú cưỡi nào thì cũng cần được rèn luyện thì mới có thể phát huy được sức mạnh của mình. Sau bảo trì ngày mai, hệ thống thú cưỡi Luyện Hồn sẽ được mở giúp quý đại hiệp có thể luyện ra những mãnh thú mạnh mẽ, xứng tầm với chủ nhân, giúp quý đại hiệp xưng bá giang hồ. Thông tin chi tiết về nội dung bảo trì như sau:

Thời gian & nội dung bảo trì cập nhật

  • Thời gian bảo trì dự kiến: Từ 08h30 - 10h00 ngày 27/12/2018.
  • Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập vào các máy chủ Thiên Long. Sau thời gian bảo trì, quý nhân sĩ có thể trở lại với hành trình ngao du phiêu lưu chinh chiến của mình.
  • Nội dung cập nhật: Hệ thống thú cưỡi Luyện Hồn.
Top