Đầu trang

Hướng dẫn tham gia

21-01-16

[tlbb.360game.vn]

Hãy sẵn sàng tham gia sự kiện Quà Hoàn Trả, chỉ cần Quy Đổi Nguyên Bảo vào Webgame Thiên Long Bát Bộ thành công thỏa điều kiện sẽ nhận ngay các phần thưởng hấp dẫn như: Kim Ấn (đổi Thẻ Kiều Phong-Mảnh, Hư Trúc, Đoàn Dự,...), Thú Cưỡi Tuyệt Ảnh, Hộp Hiệp Khách-Cam,...

Nhân sĩ hãy nhanh tay tận dụng thời cơ hiếm có trong 05 ngày (từ 21/01 - 25/01/2016), để sở hữu cho mình ngay những phần thưởng hấp dẫn ngay hôm nay.

Thời gian & điều kiện

  • Máy chủ áp dụng: Thiên Long 01 đến 165.
  • Thời gian: Từ 0h00 ngày 21/01 - 23h59 ngày 25/01/2016.
  • Điều kiện: Quy Đổi Nguyên Bảo thành công trong game thỏa điều kiện sẽ nhận nhiều phần thưởng có giá trị cao.
  • HƯỚNG DẪN ĐỔI NGÂN/KIM ẤN

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Nhấp Nổi Bật > Quà Hoàn Trả

Phần thưởng Quy Đổi Nguyên Bảo Thành Công

Nguyên Bảo
(đã Quy Đổi Thành Công)
Phần thưởng
500 Webgame Thiên Long Bát Bộ
20 Búa Cầu Thần, 05 Rượu 100 Năm, 10 Chân Nguyên Đơn, 10 Côn Lôn Hồn, 20 Hộp 50 Vạn Đồng
2.000 Webgame Thiên Long Bát Bộ
01 Thiên Đơn [Thánh], 20 Chân Nguyên Đơn, 20 Côn Lôn Hồn, 20 Rương Đá Lv3, 20 Hộp 50 Vạn Đồng
5.000 Webgame Thiên Long Bát Bộ
01 Hộp Hiệp Khách-Cam, 10 Búa Cầu Thần, 20 Chân Nguyên Đơn, 20 Côn Lôn Hồn, 10 Quả Tôi Nguyên
10.000 Webgame Thiên Long Bát Bộ
02 Thiên Đơn [Thánh], 10 Thư Thăm Hỏi-Cao, 20 Côn Lôn Hồn, 50 Ngưng Thần Đơn, 10 Rương Đá Lv3
20.000 Webgame Thiên Long Bát Bộ
01 Hộp Hiệp Khách-Cam, 01 Thẻ Tuyệt Ảnh, 01 Thần Thú Tiềm Đơn, 10 Huyền Tinh, 10 Côn Lôn Hồn
50.000 Webgame Thiên Long Bát Bộ
01 Ngân Ấn, 05 Tiểu Hoàn Đơn, 50 Sách Thất Lạc, 50 Hộp Linh Phách-Cao, 20 Rương Đá Lv5
100.000 Webgame Thiên Long Bát Bộ
01 Hộp Hiệp Khách-Cam, 01 Đại Hoàn Đơn, 05 Hồn Khí Tạo Đơn, 50 Sách Thất Lạc, 20 Tịnh Triện, 20 Rương Đá Lv5
200.000 Webgame Thiên Long Bát Bộ
01 Kim Ấn, 10 Tiểu Hoàn Đơn, 10 Hồn Khí Tạo Đơn, 50 Sách Thất Lạc, 20 Tịnh Triện, 50 Rương Đá Lv5

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Thú Cưỡi - Tuyệt Ảnh

Đổi Kim/Ngân Ấn

Webgame Thiên Long Bát Bộ

  • Công dụng Chí Tôn Ngân Ấn và Chí Tôn Kim Ấn: Dùng đổi thẻ Hiệp Khách quý.
  • Thời gian đổi Kim/Ngân Ấn: Từ 0h00 ngày 21/01 - 23h59 ngày 25/01/2013.
Đổi vật phẩmThẻ Hiệp Khách
Ngân Ấn Đổi 1 trong các loại sau: 01 Thẻ Đinh Xuân Thu, 01 Thẻ Ô Lão Đại, 01 Thẻ Du Thản Chi, 01 Thẻ Mộ Dung Bác- Mảnh, 01 Thẻ Thiết Thần Y- Mảnh hoặc 01 Thẻ Kiều Phong Mảnh.
Chí tôn Kim Ấn Đổi 1 trong các loại sau: 01 Hư Trúc, 01 Đoàn Dự, 15 Thẻ Mộ Dung Bác- Mảnh hoặc 12 Thẻ Kiều Phong Mảnh.

Thiên Long Bát Bộ Web

Quý nhân sĩ có thể xem thêm các thông tin cần biết sau:

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ với Thiên Long Bát Bộ Web.