Đầu trang

Hướng dẫn tham gia

16-03-16

[tlbb.360game.vn]

Hãy sẵn sàng tham gia sự kiện Quà Hoàn Trả, chỉ cần Tiêu Phí Nguyên Bảo vào Webgame Thiên Long Bát Bộ đạt mốc thỏa điều kiện sẽ nhận ngay các phần thưởng hấp dẫn như: Kim Ấn (đổi Thẻ Kiều Phong-Mảnh, Hư Trúc, Đoàn Dự,...), Trang Phục Thời Trang Ánh Bạc mới cực ngầu, Hộp Hiệp Khách-Cam,...

Nhân sĩ hãy nhanh tay tận dụng thời cơ hiếm có trong 05 ngày (từ 16/03 - 20/03/2016), để sở hữu cho mình ngay những phần thưởng hấp dẫn ngay hôm nay.

Thời gian & điều kiện

  • Máy chủ áp dụng: Thiên Long 01 đến 215.
  • Thời gian: Từ 0h00 ngày 16/03 - 23h59 ngày 20/03/2016.
  • Điều kiện: Quy Đổi Nguyên Bảo thành công trong game thỏa điều kiện sẽ nhận nhiều phần thưởng có giá trị cao.
  • HƯỚNG DẪN ĐỔI NGÂN/KIM ẤN

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Nhấp Nổi Bật > Quà Hoàn Trả

Phần thưởng Quy Đổi Nguyên Bảo Thành Công

Nguyên Bảo
(đã Tiêu Hao Thành Công)
Phần thưởng
500 Webgame Thiên Long Bát Bộ
20 Búa Cầu Thần, 10 Thư Thăm Hỏi-Cao, 50 Chân Nguyên Đơn, 50 Côn Lôn Hồn, 20 Hộp 50 Vạn Đồng
2.000 Webgame Thiên Long Bát Bộ
02 Thiên Đơn [Thánh], 20 Long Tinh Phách, 50 Chân Nguyên Đơn, 50 Côn Lôn Hồn, 03 Rương Đá Lv5
5.000 Webgame Thiên Long Bát Bộ
01 Miện, 01 Hộp Hiệp Khách-Cam, 100 Chân Nguyên Đơn, 100 Đá Thú Hồn, 100 Tăng Lệnh
10.000 Webgame Thiên Long Bát Bộ
01 Thương Lam, 02 Thiên Đơn [Thánh], 50 Búa Cầu Thần, 50 Côn Lôn Hồn, 100 Ngưng Thần Đơn
20.000 Webgame Thiên Long Bát Bộ
01 Càn, 300Hồn Cam, 02 Thần Thú Tiềm Đơn, 50 Côn Lôn Hồn, 50 Quả Tôi Nguyên
50.000 Webgame Thiên Long Bát Bộ
01 Ngân Ấn, 05 Tiểu Hoàn Đơn, 100 Khởi Nguyên Đơn, 200 Ngưng Thần Đơn, 03 Rương Đá Lv7
100.000 Webgame Thiên Long Bát Bộ
01 Diệu, 02 Đại Hoàn Đơn, 05 Hồn Khí Tạo Đơn, 10 Tiên Diên, 05 Rương Đá Lv7, 50 Hộp 50 Vạn Đồng
200.000 Webgame Thiên Long Bát Bộ
01 Kim Ấn, 10 Tiểu Hoàn Đơn, 10 Hồn Khí Tạo Đơn, 15 Tiên Diên, 20 Tinh Triện, 10 Rương Đá Lv7

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Bộ thời trang Ánh Bạc

Đổi Kim/Ngân Ấn

Webgame Thiên Long Bát Bộ

  • Công dụng Chí Tôn Ngân Ấn và Chí Tôn Kim Ấn: Dùng đổi thẻ Hiệp Khách quý.
  • Thời gian đổi Kim/Ngân Ấn: Từ 0h00 ngày 16/03 - 23h59 ngày 20/03/2016.
Đổi vật phẩmThẻ Hiệp Khách
Ngân Ấn Đổi 1 trong các loại sau: 01 Thẻ Đinh Xuân Thu, 01 Thẻ Ô Lão Đại, 01 Thẻ Du Thản Chi, 01 Thẻ Mộ Dung Phục - Mảnh, hoặc 01 Thẻ Kiều Phong - Mảnh.
Chí tôn Kim Ấn Đổi 1 trong các loại sau: 01 Hư Trúc, 01 Đoàn Dự, 15 Thẻ Mộ Dung Phục - Mảnh, 12 Thẻ Kiều Phong - Mảnh,  15 Thẻ Mộ Dung Bác - Mảnhhoặc 15 Thẻ Tiêu Dao Tử - Mảnh

Thiên Long Bát Bộ Web

Quý nhân sĩ có thể xem thêm các thông tin cần biết sau:

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ với Thiên Long Bát Bộ Web.