Đầu trang

Hướng dẫn tham gia

11-03-16

[tlbb.360game.vn]

Hãy sẵn sàng tham gia sự kiện Quà Hoàn Trả trong 02 ngày duy nhất (từ 11/03 - 12/03/2016) với các hoạt động thú vị như Tiêu Hao Nguyên Bảo, Bói Quẻ Tiên, Tiệm Thần bí để nhận ngay các phần thưởng hấp dẫn như: Hồn Cam, Đá Thú Hồn, Bá/Tỏa/Vạn Linh cùng nhiều vật phẩm giá trị khác.

Thời gian & điều kiện

  • Máy chủ áp dụng: Thiên Long 01 đến 210.
  • Thời gian: Từ 0h00 ngày 11/03 - 23h59 ngày 12/03/2016.

Tiêu Nguyên Bảo Nhận Thưởng

  • Điều kiện: Tiêu hao Nguyên Bảo thành công trong game thỏa điều kiện sẽ nhận nhiều phần thưởng có giá trị cao.

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Nhấp Nổi Bật > Quà Tiêu Phí

Nguyên Bảo
(Tiêu Thành Công)
Phần thưởng
1.000 Webgame Thiên Long Bát Bộ
05 Ảo Linh Ngọc, 10 Tặng Lệnh, 10 Ngưng Thần Đơn, 10 Đá Thú Hồn, 01 EXP Đơn-Trung
3.000 Webgame Thiên Long Bát Bộ
20 Ảo Linh Ngọc, 30 Tặng Lệnh, 30 Ngưng Thần Đơn, 30 Đá Thú Hồn, 02 EXP Đơn-Trung
5.000 Webgame Thiên Long Bát Bộ
40 Ảo Linh Ngọc, 60 Tặng Lệnh, 60 Ngưng Thần Đơn, 60 Đá Thú Hồn, 03 EXP Đơn-Trung
10.000 Webgame Thiên Long Bát Bộ
60 Ảo Linh Ngọc, 150 Tặng Lệnh, 150 Ngưng Thần Đơn, 150 Đá Thú Hồn, 01 EXP Đơn-Cao*1, 05 Huyền Tinh
20.000 Webgame Thiên Long Bát Bộ
100 Ảo Linh Ngọc, 300 Tặng Lệnh, 300 Ngưng Thần Đơn, 300 Đá Thú Hồn, 02 EXP Đơn-Cao, 10 Huyền Tinh
50.000 Webgame Thiên Long Bát Bộ
300 Ảo Linh Ngọc, 500 Tặng Lệnh, 500 Ngưng Thần Đơn, 500 Đá Thú Hồn, 01 Thiên Đơn-Tiên, 20 Huyền Tinh, 200 Hồn Cam

Bói Quẻ Tiên Nhận Thưởng

  • Điều kiện: Tích lũy số lần Bói Quẻ Tiên thỏa điều kiện sẽ nhận thưởng tương ứng
  • Giới hạn: Tham gia 01 lần/ngày.

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Nhấp Nổi Bật > Bói Quẻ Tiên

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Bói Quẻ Tiên
(Số lần Bói)
Phần thưởng
1 01 Rương Đá cấp 4, 01 Linh Lung Tâm
5 01 Rương Đá cấp 5, 03 Linh Lung Tâm
10 03 Rương Đá cấp 5, 02 Bá Linh
25 02 Rương Đá cấp 6, 02 Tỏa Linh
50 01 Rương Đá cấp 7, 02 Vạn Linh

Tạo Mới Tiệm Thần Bí Nhận Thưởng

  • Điều kiện: Tạo mới 10 lần Tiệm Thần Bí = 01 Búa Cầu Thần.

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Nhấp Nổi Bật >Tiệm Thần Bí

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Thiên Long Bát Bộ Web

Quý nhân sĩ có thể xem thêm các thông tin cần biết sau:

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ với Thiên Long Bát Bộ Web.