Đầu trang

Hướng dẫn tham gia

29-04-16

[tlbb.360game.vn]

Song hành cùng sự kiện Tưng Bừng Nhận Thưởng Đại Lễ, từ ngày 30/04 - 04/05/2016, quý nhân sĩ sẽ được tiếp tục thỏa chí trải nghiệm sự kiện Truy Tìm Lao Động Chương đổi ngay những phần thưởng hấp dẫn như: Thẻ Vinh Quang, Thẻ Thăng Thái-Mảnh, Thẻ Đinh Đang Hùng, Qủa Ngọc Thánh,... cùng vô số phần thưởng giá trị khác!

Thời gian & điều kiện

 • Máy chủ áp dụng: Thiên Long 01 - Thiên Long 260.
 • Thời gian áp dụng: Từ ngày 30/04 - 23h59 ngày 05/05/2016.
 • Điều kiện: Tham gia các hoạt động trong game nhận Lao Động Chương và sử dụng đổi thưởng.

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Nhấp Khánh Điển

Hướng dẫn thu thập Lao Động Chương

Online nhận thưởng
 • Thời gian: Từ 0h00 ngày 30/04 - 23h59 ngày 04/05/2016.
 • Giới hạn: Tham gia 01 lần/ngày.
 • Thành Quả Lao Động: Nhận được 15 Lao Động Chương, 8 giờ sẽ chín.
Điều kiện
tích lũy
Phần thưởng
05 phút 01 Lao Động Chương, 01Quả Tôi Nguyên, 01Quả Ngọc-Thánh
15 phút 01 Lao Động Chương, 02 Quả Tôi Nguyên, 01 Quả Ngọc-Thánh
30 phút 01 Lao Động Chương, 05 Quả Tôi Nguyên, 01 Quả Long Hồn-Thánh
60 phút 01 Lao Động Chương, 10 Quả Tôi Nguyên, 01 Quả Long Hồn-Thánh
120 phút 01 Thành Quả Lao Động, 15 Quả Tôi Nguyên, 01 Quả Long Linh-Thánh
Quà Mỗi Ngày
 • Thời gian: Từ 06h00 ngày 30/04 - 23h59 ngày 04/05/2016.
 • Giới hạn: Tham gia 01 lần/ngày.
Điều kiện Phần thưởng
Hoàn thành 10 nhiệm vụ hằng ngày 02 Lao Động Chương
Hoàn thành 15 nhiệm vụ hằng ngày 04 Lao Động Chương
Hoàn thành 20 nhiệm vụ hằng ngày 06 Lao Động Chương
Hoàn thành 28 nhiệm vụ hằng ngày 01 Thành Quả Lao Động
Tỷ Võ
 • Thời gian: Từ 0h00 ngày 30/04 - 23h59 ngày 04/05/2016.
 • Giới hạn: Tham gia 01 lần/ngày.
Điều kiện Phần thưởng
Hoàn Thành Tỷ Võ 10 lần 03 Lao Động Chương
Tiệm Thần Bí
 • Thời gian: Từ 0h00 ngày 30/04 - 23h59 ngày 04/05/2016.
 • Tham gia Không giới hạn.
Điều kiện Phần thưởng
Tạo mới Tiệm Thần Bí 5 lần 02 Lao Động Chương
Bói Quẻ Tiên
 • Thời gian: Từ 0h00 ngày 30/04 - 23h59 ngày 04/05/2016.
 • Tham gia Không giới hạn.
Điều kiệnPhần thưởng
Bói Quẻ Tiên 5 lần 40 Lao Động Chương, 01 Rương Đá Lv5
Quà Ưu Đãi
 • Thời gian: Từ 0h00 ngày 30/04 - 23h59 ngày 04/05/2016.
Gói quà Chi tiếtNguyên Bảo Giới hạn mua/ngày
Lao Động Chương
(Lớn)
100 Lao Động Chương 1.600 10 cái
Lao Động Chương
(Nhỏ)
10 Lao Động Chương 180 15 cái

Đổi Thưởng Lao Động Chương

 • Thời gian: Từ 0h00 ngày 30/04 - 23h59 ngày 05/05/2016.
Lao Động Chương cầnPhần thưởngGiới hạn đổi
01 01 Khởi Nguyên Đơn 20 lần
02 01 Đá Điêu Văn 500 lần
03 01 Tinh Triện 50 lần
30 01 Huyền Tinh 10 lần
30 01 Thiên Lân 20 lần
50 01 Đá Tinh Trần 20 lần
120 01 Thần Thú Tiềm Đơn 03 lần
150 01 Hồn Khí Tạo Đơn 03 lần
100 01 Thẻ Đinh Đang Hùng-Mảnh 20 lần
150 01 Thẻ Thăng Thái-Mảnh 20 lần
200 01 Thẻ Vinh Quang 01 lần

Thiên Long Bát Bộ Web

Quý nhân sĩ có thể xem thêm các thông tin cần biết sau:

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ với Thiên Long Bát Bộ Web.