Đầu trang

Hướng dẫn tham gia

20-04-16

[tlbb.360game.vn]

Hãy sẵn sàng tham gia sự kiện Quà Hoàn Trả trong 02 ngày duy nhất (từ 20/04 - 21/04/2016) với hoạt động thú vị như Tiêu Hao Nguyên Bảo nhận ngay các phần thưởng hấp dẫn như: Không Động Ấn, Thẻ Mộng Địa, Thiên Đơn-Tiên,... cùng nhiều vật phẩm giá trị khác.

Thời gian & điều kiện

  • Máy chủ áp dụng: Thiên Long 01 đến 251.
  • Thời gian: Từ 0h00 ngày 20/04 - 23h59 ngày 21/04/2016.

Tiêu Nguyên Bảo Nhận Thưởng

  • Điều kiện: Tiêu hao Nguyên Bảo thành công trong game thỏa điều kiện sẽ nhận nhiều phần thưởng có giá trị cao.

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Nhấp Nổi Bật > Quà Tiêu Phí

Nguyên Bảo
(Tiêu Thành Công)
Phần thưởng
1.000 Webgame Thiên Long Bát Bộ
01 Thẻ Hồng Trư, 01 EXP Đơn-Trung, 03 Thú Phách, 10 Ngưng Thần Đơn, 10 Quả Bồ Đề, 10 Đá Thú Hồn
3.000 Webgame Thiên Long Bát Bộ
05 Huyền Tinh, 02 EXP Đơn-Trung, 10 Thú Phách, 30 Ngưng Thần Đơn, 30 Quả Bồ Đề, 30 Đá Thú Hồn
5.000 Webgame Thiên Long Bát Bộ
01 Thẻ Mộng Địa, 03 EXP Đơn-Trung, 20 Thú Phách, 60 Ngưng Thần Đơn, 60 Quả Bồ Đề, 60 Đá Thú Hồn
10.000 Webgame Thiên Long Bát Bộ
05 Huyền Tinh, 01 EXP Đơn-Cao, 30 Thú Phách, 150 Ngưng Thần Đơn, 150 Quả Bồ Đề, 150 Đá Thú Hồn
20.000 Webgame Thiên Long Bát Bộ
01 Không Động Ấn, 10 Huyền Tinh, 02 EXP Đơn-Cao, 50 Thú Phách, 300 Ngưng Thần Đơn, 300 Quả Bồ Đề, 300 Đá Thú Hồn
50.000 Webgame Thiên Long Bát Bộ
200 Hồn Cam, 20 Huyền Tinh, 02 Thiên Đơn-Tiên, 150 Thú Phách, 500 Ngưng Thần Đơn, 500 Quả Bồ Đề, 500 Đá Thú Hồn

 

Webgame Thiên Long Bát BộThẻ Mộng Địa

 

Webgame Thiên Long Bát Bộ
Không Động Ấn

Thiên Long Bát Bộ Web

Quý nhân sĩ có thể xem thêm các thông tin cần biết sau:

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ với Thiên Long Bát Bộ Web.