Đầu trang

Thất Tinh Tầm Bảo

18-01-16

Thất Tinh Tầm Bảo đã trở lại vào ngày 18/01/2016, được biết bất cứ ai am tường Thất Tinh, sẽ có thể dễ dàng chiêu mộ được các cao nhân với sức mạnh vô song thiên hạ như Đoàn Dự và sở hữu ngay các cực phẩm khiến vạn người kính phục!

Thiên Long Bát Bộ Web

  • Máy chủ áp dụng: Thiên Long 01 đến 162.
  • Thời gian: Từ 0h00 ngày 18/01 - 23h59 ngày 20/01/2016.
  • Tạo mới: 0h00 mỗi ngày, số lần tìm bảo vẫn giữ nguyên.
  • Điều kiện & hướng dẫn tham gia:

    • Mỗi khi quy đổi 2.000 Nguyên Bảo = 01 lần Đoạt Bảo.
    • Mỗi lần tìm bảo sẽ ngẫu nhiên tiến bước & đều nhận được phần thưởng/bước, ngoài ra phần thưởng lớn bí mật.
    • Đến điểm cuối cùng sẽ nhận phần thưởng và quay về điểm khởi đầu, tiếp tục chuyến tìm bảo tiếp theo.

Thiên Long Bát Bộ Web
Biểu tượng Thất Tinh

Thiên Long Bát Bộ Web

Thiên Long Bát Bộ Web

Quý nhân sĩ có thể xem thêm các thông tin cần biết sau:

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ với Thiên Long Bát Bộ Web.