Đầu trang

Hướng dẫn tham gia

06-03-17

Vô số các phẩn thưởng hấp dẫn từ các bộ code Tái Xuất Giang Hồ, Code Ngân Ấn & Code Kim Ấn sẽ là món quà tri ân dành cho quý nhân sĩ "đã lâu không gặp" tương ngộ cùng Webgame Thiên Long Bát Bộ.

Hãy loan tin tương ngộ cùng bằng hữu và tái khởi cuộc hành trình xưng vương thiên hạ kể từ ngày 08/03/2017 với vô số hỗ trợ cực chất từ hoạt động Tái Ngộ Thiên Long - Nhận Code Cực Nóng ngay hôm nay!

Thời gian đăng ký & đối tượng nhận code

  • Đăng ký & cập nhật thông tin: Từ 10h00 ngày 08/03 - 23h59 ngày 15/03/2017.
  • Thời gian nhận code: Từ 10h00 ngày 10/03 - 23h59 ngày 16/03/2017.
  • Điều kiện & đối tượng:
    • Từ 14/02 - 28/02/2017 không đăng nhập vào Webgame Thiên Long Bát Bộ.
    • Có nhân vật đạt cấp 30 trở lên.
    • Tùy mức đóng góp của chư vị trước đây, Ban Điều Hành sẽ gửi code tương ứng.

<THỎA ĐIỀU KIỆN - NHẤP ĐĂNG KÝ THÔNG TIN>

Chi tiết các loại Code

Code hỗ trợPhần thưởng
Code Tài Xuất Giang Hồ
(kiểm tra thư 360game)

Webgame Thiên Long Bát Bộ
5 Chân Đơn-Tiên, 88 Rượu Trăm Năm, 88 Hộp 100 Vạn Bạc, 1100 Hồn Cam

Code Ngân Ấn
(kiểm tra mail đăng ký)

Webgame Thiên Long Bát Bộ
1 Ngân Ấn, 30 Định Hồn Nguyên, 888 Thú Phách, 888 Hồn Thạch

Code Kim Ấn
(kiểm tra mail đăng ký)
Webgame Thiên Long Bát Bộ

1 Kim Ấn, 5 Thẻ Chuyển Sinh Đỏ, 5 Thẻ Hổ Ngọc, 10 Bổ Thiên Thạch