Đầu trang

Tiêu Nguyên Bảo Nhận Thưởng

25-01-16

[tlbb.360game.vn]

Hãy sẵn sàng tham gia sự kiện Quà Hoàn Trả, chỉ cần Tiêu Hao Nguyên Bảo vào Webgame Thiên Long Bát Bộ thành công thỏa điều kiện sẽ nhận ngay các phần thưởng hấp dẫn như: Kim Ấn (đổi Thẻ Kiều Phong-Mảnh, Hư Trúc, Đoàn Dự,...), Thú Cưỡi Miêu Vân, Hộp Hiệp Khách-Cam,...

Nhân sĩ hãy nhanh tay tận dụng thời cơ hiếm có trong 03 ngày (từ 26/01 - 28/01/2016), để sở hữu cho mình ngay những phần thưởng hấp dẫn ngay hôm nay.

Thời gian & điều kiện

  • Máy chủ áp dụng: Thiên Long 01 đến 170.
  • Thời gian: Từ 0h00 ngày 26/01 - 23h59 ngày 28/01/2016.
  • Điều kiện: Tiêu hao Nguyên Bảo thành công trong game thỏa điều kiện sẽ nhận nhiều phần thưởng có giá trị cao.
  • HƯỚNG DẪN ĐỔI NGÂN/KIM ẤN

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Nhấp Nổi Bật > Quà Hoàn Trả

Phần thưởng Tiêu Hao Nguyên Bảo Thành Công

Nguyên Bảo
(Tiêu Hao Thành Công)
Phần thưởng
500 Webgame Thiên Long Bát Bộ
05 Thư Thăm Hỏi-Cao, 10 Chân Nguyên Đơn, 10 Côn Lôn Hồn, 05 Rượu 100 Năm, 20 Hộp 50 Vạn Đồng
2.000 Webgame Thiên Long Bát Bộ
01 Thiên Đơn [Thánh], 20 Chân Nguyên Đơn, 20 Côn Lôn Hồn, 20 Rương Đá Lv3, 20 Hộp 50 Vạn Đồng
5.000 Webgame Thiên Long Bát Bộ
01 Hộp Hiệp Khách-Cam, 10 Búa Cầu Thần, 20 Chân Nguyên Đơn, 20 Côn Lôn Hồn, 10 Quả Tôi Nguyên
10.000 Webgame Thiên Long Bát Bộ
02 Thiên Đơn [Thánh], 10 Thư Thăm Hỏi-Cao, 50 Ngưng Thần Đơn, 20 Côn Lôn Hồn, 10 Rương Đá Lv3
20.000 Webgame Thiên Long Bát Bộ
01 Hộp Hiệp Khách-Cam, 01 Thẻ Miêu Vân, 01 Thần Thú Tiềm Đơn, 10 Huyền Tinh, 20 Côn Lôn Hồn
50.000 Webgame Thiên Long Bát Bộ
01 Ngân Ấn, 05 Tiểu Hoàn Đơn, 20 Long Tinh Phách, 50 Sách Thất Lạc, 20 Rương Đá Lv5
100.000 Webgame Thiên Long Bát Bộ
01 Hộp Hiệp Khách-Cam, 01 Long Nha Phủ, 05 Hồn Khí Tạo Đơn, 20 Tịnh Triện, 50 Sách Thất Lạc, 20 Rương Đá Lv5
200.000 Webgame Thiên Long Bát Bộ
01 Kim Ấn, 10 Tiểu Hoàn Đơn, 10 Hồn Khí Tạo Đơn, 20 Tịnh Triện, 50 Sách Thất Lạc, 50 Rương Đá Lv5

Đổi Kim/Ngân Ấn

Webgame Thiên Long Bát Bộ

  • Công dụng Chí Tôn Ngân Ấn và Chí Tôn Kim Ấn: Dùng đổi thẻ Hiệp Khách quý.
  • Thời gian đổi Kim/Ngân Ấn: Từ 0h00 ngày 26/01 - 23h59 ngày 28/01/2013.
Đổi vật phẩmThẻ Hiệp Khách
Ngân Ấn Đổi 1 trong các loại sau: 01 Thẻ Đinh Xuân Thu, 01 Thẻ Ô Lão Đại, 01 Thẻ Du Thản Chi, 01 Thẻ Mộ Dung Bác - Mảnh, 01 Thẻ Thiết Thần Y - Mảnh hoặc 01 Thẻ Kiều Phong - Mảnh.
Chí tôn Kim Ấn Đổi 1 trong các loại sau: 01 Hư Trúc, 01 Đoàn Dự, 15 Thẻ Mộ Dung Bác - Mảnh hoặc 12 Thẻ Kiều Phong - Mảnh.

Thiên Long Bát Bộ Web

Quý nhân sĩ có thể xem thêm các thông tin cần biết sau:

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ với Thiên Long Bát Bộ Web.