Đầu trang

Truy tìm Thần Thú Lưu Ly

17-11-15

[tlbb.360game.vn]

Lưu Ly Thú là linh thú quý hiếm của đất trời, vốn chỉ xuất hiện tại thời thế loạn lạc và ban trao sức mạnh cũng như sự uy quyền cho chủ nhân xứng đáng. Một khi cưỡi trên Lưu Ly Thần Thú, nhân sĩ khắp nơi sẽ vạn phần nể phục bởi hào quang cũng như sức mạnh mà chúng mang lại cho chủ nhân!

Được biết Lưu Ly Thú chỉ xuất hiện duy nhất từ ngày 19/11 - 24/11/2015 tại sự kiện Lưu Ly Thần Thú! Hãy nhanh chóng chuẩn bị hành trang lên đường chiêu mộ thần thú kể từ bây giờ!

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Thời gian & điều kiện

 • Máy chủ áp dụng: Tất cả máy chủ đã mở được 7 ngày trở lên.
 • Thời gian: Từ 0h00 ngày 19/11 - 23h59 ngày 24/11/2015.
 • Điều kiện: Mỗi ngày nạp thẻ tích lũy đạt số tiền nhất định sẽ nhận được quà tặng. Nạp liên tục trong số ngày nhất định sẽ nhận được phần thưởng lớn
 • Biểu tượng tham gia sự kiện:

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Thưởng Nạp Tích Lũy Mỗi Ngày

Lưu ý:

 • Làm mới vào 0h00 mỗi ngày.
 • Mỗi ngày quy đổi Nguyên Bảo thành công vào game, thỏa điều kiện sẽ nhận nhiều phần thưởng có giá trị cao.
Thời gianNguyên Bảo
(Tích Lũy Nạp)
Phần thưởng
19/11 - 20/11/2015 200 02 Chân Nguyên Đơn, 04 Tặng Lệnh, 02 Hồn Châu-Đỉnh
500 03 Chân Nguyên Đơn, 06 Tặng Lệnh, 03 Hồn Châu-Đỉnh
1.000 05 Chân Nguyên Đơn, 10 Tặng Lệnh, 05 Hồn Châu-Đỉnh
2.000 12 Chân Nguyên Đơn, 20 Tặng Lệnh, 10 Hồn Châu-Đỉnh
5.000 40 Chân Nguyên Đơn, 50 Tặng Lệnh, 30 Hồn Châu-Đỉnh
10.000 80 Chân Nguyên Đơn, 100 Tặng Lệnh, 50 Hồn Châu-Đỉnh
20.000 180 Chân Nguyên Đơn, 200 Tặng Lệnh, 100 Hồn Châu-Đỉnh
50.000 450 Chân Nguyên Đơn, 600 Tặng Lệnh, 300 Hồn Châu-Đỉnh
21/11 - 22/11/2015 200 02 Côn Lôn Hồn, 03 Hộp Linh Phách-Sơ, 01 Sách Thất Lạc
500 03 Côn Lôn Hồn, 05 Hộp Linh Phách-Sơ, 02 Sách Thất Lạc
1.000 05 Côn Lôn Hồn, 02 Hộp Linh Phách-Trung, 03 Sách Thất Lạc
2.000 12 Côn Lôn Hồn, 04 Hộp Linh Phách-Trung, 05 Sách Thất Lạc
5.000 40 Côn Lôn Hồn, 04 Hộp Linh Phách-Cao, 15 Sách Thất Lạc
10.000 80 Côn Lôn Hồn, 08 Hộp Linh Phách-Cao, 30 Sách Thất Lạc
20.000 180 Côn Lôn Hồn, 15 Hộp Linh Phách-Cao, 80 Sách Thất Lạc
50.000 450 Côn Lôn Hồn, 10 Hộp Linh Phách-Đỉnh, 200 Sách Thất Lạc
23/11 - 24/11/2015 200 04 Đá Thú Hồn, 04 Hồn Châu-Đỉnh, 02 Tặng Lệnh
500 06 Đá Thú Hồn, 06 Hồn Châu-Đỉnh, 03 Tặng Lệnh
1.000 10 Đá Thú Hồn, 10 Hồn Châu-Đỉnh, 05 Tặng Lệnh
2.000 20 Đá Thú Hồn, 24 Hồn Châu-Đỉnh, 10 Tặng Lệnh
5.000 50 Đá Thú Hồn, 02 Tiên Diên, 30 Tặng Lệnh
10.000 100 Đá Thú Hồn, 05 Tiên Diên, 50 Tặng Lệnh
20.000 200 Đá Thú Hồn, 12 Tiên Diên, 100 Tặng Lệnh
50.000 600 Đá Thú Hồn, 30 Tiên Diên, 300 Tặng Lệnh

Thưởng Nạp Liên Tục

 • Lưu ý:

  • Trong thời gian hoạt động nạp liên tục nếu người chơi tham gia thiếu 1 ngày, thì phần thưởng nạp liên tục sẽ làm mới (reset) và bắt đầu lại
  • Ví dụ: Trong 03 ngày nạp liên tục 500 Nguyên Bảo, ngày 4 nạp 100 Nguyên Bảo, sẽ không thể nhận phần thưởng nạp liên tục 200 Nguyên Bảo và 500 Nguyên Bảo, ngày 5 và 6 mỗi ngày nạp 1.000 Nguyên Bảo, có thể nhận phần thưởng 2 ngày liên tục nạp 2.00 Nguyên Bảo, 500 Nguyên Bảo và 1.000 Nguyên Bảo.
Nguyên Bảo NạpThưởng nạp
(liên tục 2 ngày)
Thưởng nạp
(liên tục 4 ngày)
Thưởng nạp
(liên tục 6 ngày)
200 02 Linh Lung Tâm, 02 Phiếu Thưởng-Cao 02 Hà Bá Lệnh, 02 Phiếu Thưởng-Cao 04 Linh Lung Tâm, 02 Phiếu Thưởng-Cao
500 04 Tu Luyện x2 Đơn,
01 Thư Thăm Hỏi-Cao
02 Chinh Phạt Lệnh,
01 Thư Thăm Hỏi-Cao
01 Chân Đơn-Thánh,
02 Thư Thăm Hỏi-Cao
1.000 01 Tiên Diên, 02 Thiệp Hào Hiệp 01 Tiên Diên, 03 Thiệp Hào Hiệp 02 Tiên Diên, 05 Thiệp Hào Hiệp
2.000 01 Huyền Tinh, 20 Long Tinh Phách 02 Huyền Tinh, 40 Long Tinh Phách 03 Huyền Tinh, 02 Tiểu Hoàn Đơn
5.000 06 Thẻ Lưu Ly Thú-Mảnh, 01 Hồn Khí Tạo Đơn 06 Thẻ Lưu Ly Thú-Mảnh, 01 Hồn Khí Tạo Đơn*1 08 Thẻ Lưu Ly Thú-Mảnh, 02 Hồn Khí Tạo Đơn

Thiên Long Bát Bộ Web

Quý nhân sĩ có thể xem thêm các thông tin cần biết sau:

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ với Thiên Long Bát Bộ Web.