Đầu trang

Lưu Ly Luân

06-01-16

[tlbb.360game.vn]

Ngay sau khi sở hữu được Vé May Mắn hãy nhanh chóng thực hiện Vòng Quay May Mắn thay đổi vận mệnh, các cực phẩm thiên hạ đang chờ đón chư vị!

Chưa dừng lại tại đó, với mỗi lần quay thành công nhân sĩ không chỉ nhận được cổ ngọc Lưu Ly để đổi thưởng mà còn lập tức nhận được 01 điểm Tích Lũy May Mắn (tương ứng 1 lần quay), từ đó dùng điểm để đổi phần thưởng Rương May Mắn.

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Phần thưởng giá trị - thay đổi vận mệnh

Thời gian & điều kiện

 • Máy chủ áp dụng: Máy chủ Thiên Long 01 đến 150.
 • Thời gian: Từ 0h00 ngày 06/01 - 23h59 ngày 10/01/2016.
 • Điều kiện: Thu thập Vé May Mắn, nhấp biểu tượng bên dưới tham gia hoạt động.

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Nhấp May Mắn Mỗi Ngày

Vòng Quay May Mắn

Webgame Thiên Long Bát Bộ

 • Điều kiện: 01 Vé May Mắn/lần hoặc 50 Nguyên Bảo/lần (ưu tiên Vé).
 • Tính chất x2, x5, x10: Nhận thêm số ngọc Lưu Ly x lần tặng thêm tương ứng.
 • Điểm Tích Lũy May Mắn: Nhận 01 điểm/lần.
 • Tích điểm ngọc Lưu Ly: Nhấp "Đổi" để đổi các phần thưởng:
Phần thưởngNgọc Lưu Ly cần
Côn Lôn Hồn 01
Búa Cầu Thần 03
Thẻ Lưu Ly Thú-Mảnh 50
Thẻ Kim Dực Thú-Mảnh 75
Phù Đồ Tháp-Mảnh 75
Hồn Dương Khang 1.000
Đá Thiên Hồn 7 1.200
Đá Thiên Hồn 8 1.500
Không Động Ấn 1.500
 • Không Động Ấn:

Webgame Thiên Long Bát Bộ

    Nhận Tích Lũy May Mắn

    • Điều kiện: Tích lũy điểm thỏa điều kiện & nhấp nhận thưởng tương ứng.
    • Biểu tượng nhận thưởng:
    • Lưu ý:

     Webgame Thiên Long Bát Bộ

     Khánh Điển > Điểm Tích May Mắn

     • Nhận 01 lần/ngày.
     • 0h00 mỗi ngày làm mới cột tích điểm.
    Điểm tích lũy May MắnPhần thưởng
    20 05 Côn Lôn Hồn, 01 Thẻ Diệu Quang-Mảnh
    50 15 Côn Lôn Hồn, 01 Thẻ Diệu Quang-Mảnh
    100 50 Côn Lôn Hồn, 01 Huyền Tinh, 02 Thẻ Diệu Quang-Mảnh
    200 100 Côn Lôn Hồn, 03 Huyền Tinh, 03 Thẻ Diệu Quang-Mảnh
    500 150 Côn Lôn Hồn, 01 Hồn Khí Tạo Đơn
    1.000 250 Côn Lôn Hồn, 01 Hồn Khí Tạo Đơn
    20.000 400 Côn Lôn Hồn, 02 Hồn Khí Tạo Đơn

    Thiên Long Bát Bộ Web

    Quý nhân sĩ có thể xem thêm các thông tin cần biết sau:

    Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ với Thiên Long Bát Bộ Web.