Đầu trang

Tiêu Côn Lôn Hồn Nhận Thưởng

29-12-15

[tlbb.360game.vn]

Song hành cùng sự kiện Lưu Ly Luân - Không Động Ấn, hoạt động Tiêu Hao Côn Lôn Hồn Nhận Thưởng cũng sẽ là hoạt động thú vị giúp quý nhân sĩ có cơ hội nhận được vô số Huyền Tinh và Hồn Khí Tạo Đơn giá trị cao trong 04 ngày duy nhất bắt đầu từ ngày 29/12/2015.

  • Máy chủ áp dụng: Máy chủ Thiên Long 01 đến 141.
  • Thời gian: Từ 0h00 ngày 29/12 - 23h59 ngày 31/12/2015.
  • Điều kiện: Tiêu Hao Hồn Khí thỏa điều kiện nhận thưởng tương ứng.

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Nhấp Khánh Điển > Dưỡng Hồn Khí

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Côn Lôn Hồn
(Tiêu hao)
Phần thưởngGiới hạn đổi
600 05 Huyền Tinh 10 lần
1.000 01 Hồn Khí Tạo Đơn 10 lần

Thiên Long Bát Bộ Web

Quý nhân sĩ có thể xem thêm các thông tin cần biết sau:

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ với Thiên Long Bát Bộ Web.