Đầu trang

Tiêu Chân Nguyên Nhận Thưởng

04-02-16

[tlbb.360game.vn]

Trong 03 ngày kể từ ngày 08/02/2016, hoạt động Tiêu Chân Nguyên Nhận Thưởng sẽ được khai mở. Hãy nhân cơ hội tham gia ngay và mang về cho mình các phần thưởng hấp dẫn!

Thời gian & điều kiện

  • Máy chủ áp dụng: Máy chủ Thiên Long 01 đến 183.
  • Thời gian: Từ 0h00 ngày 08/02 - 23h59 ngày 10/02/2016.
  • Điều kiện: Tiêu Hao Chân Nguyên Đơn thỏa điều kiện và nhận thưởng tương ứng.

Hướng dẫn thu thập Vé May Mắn

Chân Nguyên Đơn
(Tiêu hao)
Phần thưởngGiới hạn
600 05 Huyền Tinh
  • Không giới hạn
  • Làm mới (reset): 0h00 mỗi ngày.
1.000 01 Hồn Khí Tạo Hóa Đơn

Thiên Long Bát Bộ Web

Quý nhân sĩ có thể xem thêm các thông tin cần biết sau:

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ với Thiên Long Bát Bộ Web.