Đầu trang

Tứ Tượng Cầm Long

22-08-16

[tlbb.360game.vn]

Tham gia cuộc tỷ thí Long Hổ Tranh Đấu sẽ có cơ hội sở hữu được bảo vật Hổ Ngọc, tiền đề nguyên liệu thăng cấp Thánh Thú khi kích hoạt thành công chức năng Tứ Tượng Cầm Long!

Quá dễ dàng kích hoạt tính năng Tứ Tượng Cầm Long bằng lượng Bạc hiện có, từ đó nhân sĩ sẽ bắt đầu hanh thông Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hỗ và Huyền Vũ để sở hữu các hiệu ứng đặc biệt và hơn hết là sở hữu được Cầm Long với các hỗ trợ tối thượng tăng cao lực chiến!

Webgame Thiên Long Bát Bộ

 • Thời gian áp dụng: Sau bảo trì ngày 28/08/2016.
 • Đối tượng tham gia: Cấp 45 trở lên.
 • Hướng dẫn tham gia:
  • Dùng Bạc kích hoạt Tứ Tượng.
  • Các nguyên liệu tăng cấp độ của Tứ Tượng, Cầm Long: Mua tại Hiệp Nghĩa Điện (tham gia Long Hổ Đấu).
  • Mỗi Thánh Thú khi được mở phong ấn sẽ tăng điểm thuộc tính khác nhau, tăng cấp có thể tăng thêm thuộc tính của Thánh Thú.
  • Kích hoạt và tăng cấp Tứ Tượng để có thể sở hữu được Cầm Long.

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Thiên Long Bát Bộ Web

Quý nhân sĩ có thể xem thêm các thông tin cần biết sau:

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ với Thiên Long Bát Bộ Web.