Đầu trang

Quà Tặng Lệnh

24-11-15

[tlbb.360game.vn]

Từ 0h00 ngày 27/11/2015, sự kiện Quà Tặng Lệnh sẽ là phần thưởng đặc biệt dành cho quý nhân sĩ khi tiêu Nguyên Bảo đủ điều kiện trong Webgame Thiên Long Bát Bộ. Hãy sẵn sàng tham gia và nhận ngay phần thưởng giá trị tương ứng:

  • Máy chủ áp dụng: Tất cả máy chủ đã mở được 7 ngày trở lên.
  • Thời gian: Từ 0h00 ngày 27/11 - 23h59 ngày 29/11/2015.
  • Điều kiện: Nhân sĩ tiêu Nguyên Bảo đủ điều kiện có thể nhận thưởng tương ứng.
  • Lưu ý: Cần nhận thưởng trước 0h00 mỗi ngày.

Webgame Thiên Long Bát Bộ
Nhấp "Nổi Bật" > Quà Tặng Lệnh

Yêu cầuPhần thưởngGiới hạn
Tích lũy tiêu phí 500 Nguyên Bảo 05 Tặng Lệnh Không giới hạn số lần

Thiên Long Bát Bộ Web

Quý nhân sĩ có thể xem thêm các thông tin cần biết sau:

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ với Thiên Long Bát Bộ Web.