Đầu trang

Quà Hoàn Trả

24-12-15

[tlbb.360game.vn]

Phần quà bất ngờ dành cho quý nhân sĩ nhân dịp Giáng Sinh thuộc chuỗi sự kiện Đông Đinh Đang sẽ được gửi đến chư vị qua sự kiện Quà Hoàn Trả, chỉ cần Tiêu Hao Nguyên Bảo trong Webgame Thiên Long Bát Bộ thỏa điều kiện sẽ nhận ngay các phần thưởng hấp dẫn như: Kim Ấn (đổi Thẻ Kiều Phong-Mảnh, Hư Trúc, Đoàn Dự,...), Thú Cưỡi Mộng Địa, Tuyết Phong, Thánh Mã,...

Nhân sĩ hãy nhanh tay tận dụng thời cơ hiếm có trong 4 ngày (từ 24/12 - 27/12/2015), để sở hữu cho mình ngay những phần thưởng hấp dẫn nhân dịp Giáng Sinh.

Thời gian & điều kiện

  • Máy chủ áp dụng: Thiên Long 01 đến 131.
  • Thời gian: Từ 0h00 ngày 24/12 - 23h59 ngày 27/12/2015.
  • Điều kiện: Tiêu hao Nguyên Bảo trong game thỏa điều kiện sẽ nhận nhiều phần thưởng có giá trị cao.
  • HƯỚNG DẪN ĐỔI NGÂN/KIM ẤN

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Nhấp Nổi Bật > Quà Hoàn Trả

Phần thưởng tiêu hao Nguyên Bảo

Nguyên Bảo
(đã tiêu hao)
Phần thưởng
500 Webgame Thiên Long Bát Bộ
05 Thư Thăm Hỏi-Cao, 10 Thư Thăm Hỏi, 10 Chân Nguyên Đơn, 10 Côn Lôn Hồn, 10 Rương Đá Lv1-5
2.000 Webgame Thiên Long Bát Bộ
01 Thẻ Mộng Địa, 05 Thư Thăm Hỏi-Cao, 20 Chân Nguyên Đơn, 20 Côn Lôn Hồn, 20 Rương Đá Lv1-5
5.000 Webgame Thiên Long Bát Bộ
01 Thẻ Tuyết Phong, 05 Thư Thăm Hỏi-Cao, 10 Búa Cầu Thần, 05 Quả Bồ Đề, 20 Côn Lôn Hồn
10.000 Webgame Thiên Long Bát Bộ
200 Hồn Cam, 10 Thư Thăm Hỏi-Cao, 30 Sách Thất Lạc, 20 Côn Lôn Hồn, 20 Rương Đá Lv1-5
20.000 Webgame Thiên Long Bát Bộ
01 Thẻ Thánh Mã, 01 Thần Thú Tiềm Đơn, 10 Thư Thăm Hỏi-Cao, 10 Quả Bồ Đề, 20 Côn Lôn Hồn
50.000 Webgame Thiên Long Bát Bộ
01 Ngân Ấn, 05 Tiểu Hoàn Đơn, 50 Sách Thất Lạc, 50 Hộp Linh Phách-Cao, 20 Rương Đá Lv3-5
100.000 Webgame Thiên Long Bát Bộ
01 Hình Thiên Luân, 01 Hộp Hiệp Khách-Cao, 05 Hồn Khí Tạo Đơn, 50 Sách Thất Lạc, 50 Hộp Linh Phách-Cao, 20 Rương Đá Lv3-5
200.000 Webgame Thiên Long Bát Bộ
01 Kim Ấn, 02 Đại Hoàn Đơn, 10 Hồn Khí Tạo Đơn, 50 Sách Thất Lạc, 50 Hộp Linh Phách-Cao, 20 Rương Đá Lv3-5

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Thú Cưỡi - Mộng Địa

 

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Thú Cưỡi - Tuyết Phong

 

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Thú Cưỡi - Thánh Mã

Đổi Kim/Ngân Ấn

Webgame Thiên Long Bát Bộ

  • Công dụng Chí Tôn Ngân Ấn và Chí Tôn Kim Ấn: Dùng đổi thẻ Hiệp Khách quý.
  • Thời gian đổi Kim/Ngân Ấn: Từ 0h00 ngày 24/12 - 23h59 ngày 28/12/2015.
Đổi vật phẩmThẻ Hiệp Khách
Ngân Ấn Đổi 1 trong các loại sau: 01 Thẻ Đinh Xuân Thu, 01 Thẻ Ô Lão Đại, 01 Thẻ Du Thản Chi, 01 Thẻ Mộ Dung Bác- Mảnh hoặc 01 Thẻ Kiều Phong Mảnh.
Chí tôn Kim Ấn Đổi 1 trong các loại sau: 01 Hư Trúc, 01 Đoàn Dự, 15 Thẻ Mộ Dung Bác- Mảnh hoặc 12 Thẻ Kiều Phong Mảnh.

Thiên Long Bát Bộ Web

Quý nhân sĩ có thể xem thêm các thông tin cần biết sau:

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ với Thiên Long Bát Bộ Web.