Đầu trang

Quà Tết Mỗi Ngày

03-02-16

[tlbb.360game.vn]

Ngoài việc tham gia Tầm Kim Hầu, Đổi Thưởng Kim Hầu. Quý nhân sĩ còn có cơ hội nhận các bảo Rương Tân Xuân sử dụng ngẫu nhiên nhận được các mảnh chữ Cung-Chúc-Tân-Xuân để đổi thưởng tại hoạt động Quà Tết Mỗi Ngày.

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Nhấp Khánh Điển

Thời gian & hướng dẫn tham gia

  • Máy chủ áp dụng: Máy chủ Thiên Long từ 1 đến 182.
  • Thời gian: Từ 0h00 ngày 07/02 - 23h59 ngày 14/02/2016.
  • Hướng dẫn tham gia:
    • Hoàn thành Nhiệm Vụ Việc Mỗi Ngày nhận Rương Tân Xuân,
    • Nhấp phải sử dụng ngẫu nhiên nhận được Cung-Chúc-Tân-Xuân đổi thưởng.

Nhận Rương Tân Xuân

Hoàn thành
Nhiệm Vụ Việc Mỗi Ngày
Phần thưởngGiới hạn
10 03 Rương Tân Xuân 01 lần/ngày
15 04 Rương Tân Xuân
20 05 Rương Tân Xuân
25 08 Rương Tân Xuân

Đổi Cung/Chúc/Tân/Xuân nhận thưởng

Mảnh chữPhần thưởngGiới hạn
1 Cung + 1 Chúc 01 Linh Lung Tâm Không giới hạn
1 Cung + 1 Chúc 01 Cổ Kỳ Phổ
1 Tân + 1 Xuân 01 Đá Long Văn 2 500 lần
1 Cung + 1 Chúc + 1 Tân 01 Sách Thất Lạc 300 lần
1 Cung + 1 Chúc + 1 Tân + 1 Xuân 01 Thư Thăm Hỏi-Cao 20 lần
3 Cung + 3 Chúc + 3 Tân + 3 Xuân 01 Thẻ Mừng Năm Mới 01 lần
5 Cung + 5 Chúc + 5 Tân + 5 Xuân 01 Thẻ Kim Hầu Hiến Thụy 01 lần
10 Cung + 10 Chúc + 10 Tân + 10 Xuân 01 Thẻ Đại Náo Thiên Cung 01 lần
1 mảnh chữ bất kỳ Đổi 1.000 điểm kinh nghiệm/mảnh Không giới hạn

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Thiên Long Bát Bộ Web

Quý nhân sĩ có thể xem thêm các thông tin cần biết sau:

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ với Thiên Long Bát Bộ Web.