Đầu trang

Triệu Hồi Mộ Dung Phục

12-11-15

[tlbb.360game.vn]

Trong 5 ngày liên tiếp, nhân sĩ tiến hành tìm Búa May Mắn thông qua các hoạt động trong game và đem đến bí cung chứa Lọ May Mắn nơi Dung Phục đã bày trận. Tiến hành tìm khẩu quyết chiêu mộ Dung Phục (Mộ Dung Phục - Mảnh) bằng cách dùng Búa May Mắn phá vỡ các chiếc Lọ May Mắn.

Ngoài việc phá vỡ Lọ May Mắn tìm các mảnh thẻ Mộ Dung Phục, chư vị còn có thể tham gia hoạt động Tích Điểm Đổi Quà, Đua Top Tích Lũy Bình Cổ để nhanh chóng thu thập thêm nhiều mảnh thẻ Mộ Dung Phục rút ngắn giai đoạn triệu hồi Hiệp Khách Mộ Dung Phục sớm nhất!

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Mộ Dung Phục - tuyệt kỹ Đấu Chuyển Tinh Di

Thời gian & điều kiện

 • Máy chủ áp dụng: Máy chủ Thiên Long 01 - Thiên Long 103.
 • Thời gian: Từ 0h00 ngày 10/12 - 23h59 ngày 13/12/2015.
 • Điều kiện: Thu thập Búa May Mắn, nhấp biểu tượng bên dưới tham gia hoạt động.

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Nhấp Lọ May Mắn

Đập Bình Cổ

Webgame Thiên Long Bát Bộ

 • Điều kiện:
  • Dưới 10.000 điểm tích lũy: Dùng 1 Búa May Mắn/lần hoặc 20 Nguyên Bảo/lần (ưu tiên Búa).
  • Trên 10.000 điểm tích lũy: Chỉ dùng bằng 20 Nguyên Bảo/lầnkhông thể sử dụng Búa (Búa vui lòng cất vào kho Bang hội để sử dụng vào ngày hôm sau), nếu Đập bằng Búa sẽ không nhận được điểm và vật phẩm
 • Lưu ý:
  • Bình Cổ có 4 phẩm chất: Càng cao phần thưởng càng lớn.
  • Đạt điểm tích lũy yêu cầu sẽ mở Bình Cổ cấp cao (tạo mới 0h00 mỗi ngày).
  • Phần thưởng lưu vào Kho May Mắn, kết thúc sự kiện không nhận sẽ gửi về thư.
  • Đập bình nhận được phần thưởng ngẫu nhiên theo danh sách:
Phần thưởng (ngẫu nhiên)
Thẻ Mộ Dung - Mảnh
Đèn Khổng Minh Thẻ Càn Khôn
Thẻ Càn Khôn-Mảnh Rương Đá Lv3-5
Rương Đá Cấp 1 - 3 Hồn Châu - Đỉnh
Côn Lôn Hồn Đá Thú Hồn
Tặng Lệnh Thẻ 50 Nguyên Bảo Khóa
Tiên Diêm Đèn Khổng Minh - Mảnh
Hộp 50 Vạn Đồng Công Phạt Kỳ
Hộp 10 Vạn Đồng Thư Khiêu Chiến

Tích Điểm Đổi Quà

 • Điều kiện: Tích lũy điểm thỏa điều kiện nhận thưởng tương ứng.
 • Lưu ý:
  • Nhận 20 điểm tích lũy/Bình, làm mới điểm vào 0h00 mỗi ngày.
  • 0h00 mỗi ngày làm phần thưởng tích điểm.
Điểm tích lũyPhần thưởng
1.000 02 Thư Thăm Hỏi, 02 Sách Thất Lạc
3.000 05 Thư Thăm Hỏi, 05 Sách Thất Lạc
8.000 05 Thư Thăm Hỏi, 08 Sách Thất Lạc
15.000 16 Hộp Linh Phách - Cao, 15 Sách Thất Lạc
50.000 50 Hộp Linh Phách - Cao, 50 Sách Thất Lạc
100.000 01 Thẻ Mộ Dung - Mảnh

Đua Top Tích Lũy Bình Cổ

 • Điều kiện: Đạt Top 10 điểm tích lũy mỗi ngày để nhận thưởng.
 • Lưu ý: Phần thưởng được gửi vào Hộp Thư vào ngày hôm sau.
Điểm tích lũyPhần thưởng
Hạng 1 01 Thẻ Mộ Dung - Mảnh
Hạng 2 50 Búa May Mắn
Hạng 3 30 Búa May Mắn
Hạng 4 - 10 10 Búa May Mắn

Thiên Long Bát Bộ Web

Quý nhân sĩ có thể xem thêm các thông tin cần biết sau:

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ với Thiên Long Bát Bộ Web.