Đầu trang

Tiến Cấp nhận thưởng

26-10-15

[tlbb.360game.vn]

Tiến cấp ngay Hiệp Khách, Hồn Khí thỏa các yêu cầu tại sự kiện Quà Tiến Cấp nhận ngay Chân Nguyên Đơn tương ứng với điều kiện yêu cầu, quá tuyệt vời khi vừa tiến cấp Hiệp Khách, Hồn Khí tăng mạnh lực chiến lại còn nhận lại được Chân Nguyên Đơn cho lần tiến cấp kế tiếp!

Tiến Cấp Hiệp Khách

 • Máy chủ áp dụng: Tất cả máy chủ đã mở được 7 ngày trở lên.
 • Thời gian: Từ 0h00 ngày 26/10 - 23h59 ngày 27/11/2015.
 • Điều kiện:
  • Tiến cấp Hiệp Khách bất kỳ thỏa điều kiện để nhận thưởng Chân Nguyên Đơn.
  • Làm mới vào 00h00 mỗi ngày.

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Nhấp Nổi Bật > Quà Tiến Cấp

Điều kiệnThưởngGiới hạn
Dùng 50 Chân Nguyên Đơn 10 Chân Nguyên Đơn 1 lần/ngày
Dùng 100 Chân Nguyên Đơn 22 Chân Nguyên Đơn
Dùng 200 Chân Nguyên Đơn 60 Chân Nguyên Đơn
Dùng 500 Chân Nguyên Đơn 100 Chân Nguyên Đơn 20 lần/ngày
Dùng 2.000 Chân Nguyên Đơn 150 Chân Nguyên Đơn 1 lần/ngày

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Tăng Bậc Hồn Khí

 • Máy chủ áp dụng: Tất cả máy chủ đã mở được 7 ngày trở lên.
 • Thời gian: Từ 0h00 ngày 28/10 - 23h59 ngày 30/10/2015.
 • Điều kiện:
  • Tiêu hao Côn Lôn Hồn thỏa điều kiện sẽ được nhận thưởng tương ứng.
  • Làm mới vào 00h00 mỗi ngày.

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Nhấp Nổi Bật > Quà Tiến Cấp

Điều kiệnThưởngGiới hạn
Dùng 100 Côn Lôn Hồn 10 Côn Lôn Hồn 1 lần/ngày
Dùng 200 Côn Lôn Hồn 22 Côn Lôn Hồn
Dùng 500 Côn Lôn Hồn 60 Côn Lôn Hồn
Dùng 1.000 Côn Lôn Hồn 100 Côn Lôn Hồn 20 lần/ngày
Dùng 2.000 Côn Lôn Hồn 150 Côn Lôn Hồn 1 lần/ngày

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Thiên Long Bát Bộ Web

Quý nhân sĩ có thể xem thêm các thông tin cần biết sau:

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ với Thiên Long Bát Bộ Web.