Đầu trang

Quà Hoàn Trả

26-10-15

[tlbb.360game.vn]

Trong thời gian diễn ra sự kiện Quà Hoàn Trả, quý nhân sĩ khi quy đổi thành công Nguyên Bảo vào game thỏa từng mốc tích lũy nạp sẽ nhận ngay các phần thưởng hấp dẫn như: Kim Ấn, Hộp Côn Lôn Hồn VIP, Hộp 100 Vạn Đồng, Hồn Châu (Cao),...

Thời gian & điều kiện

  • Máy chủ áp dụng: Tất cả máy chủ đã mở được 7 ngày trở lên.
  • Thời gian: Từ 0h00 ngày 26/10 - 23h59 ngày 01/11/2015.
  • Điều kiện: Quy đổi Nguyên Bảo thành công vào game, thỏa điều kiện sẽ nhận nhiều phần thưởng có giá trị cao.
  • HƯỚNG DẪN ĐỔI NGÂN/KIM ẤN

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Nhấp Nổi Bật > Quà Hoàn Trả

Phần thưởng

Nguyên Bảo
(đã tích lũy)
Phần thưởng
500 Webgame Thiên Long Bát Bộ
Thư Thăm Hỏi (Cao) + Túi Hiệp Nghĩa + Thư Thăm Hỏi + Hộp 10 Vạn Đồng + Hồn Châu (Trung)
2.000 Webgame Thiên Long Bát Bộ
Đá Bạo Kích cấp 5 + Túi Hiệp Nghĩa + Thư Thăm Hỏi + Hộp 10 Vạn Đồng + Hồn Châu (Trung)
5.000 Webgame Thiên Long Bát Bộ
Sài Thần + Túi Hiệp Nghĩa + Thư Thăm Hỏi + Hộp 10 Vạn Đồng + Hồn Châu (Trung)
10.000 Webgame Thiên Long Bát Bộ
Hồn Cam + Thư Thăm Hỏi (Cao) + Túi Hiệp Nghĩa + Hộp 30 Vạn Đồng + Hồn Châu (Trung)
20.000 Webgame Thiên Long Bát Bộ
Luân Hồi Xá Lợi + Giao Đơn-Thánh + Túi Hiệp Nghĩa + Hộp 50 Vạn Đồng + Hồn Châu (Trung)
50.000 Webgame Thiên Long Bát Bộ
Ngân Ấn + Hộp Kết Nghĩa VIP + Túi Hiệp Nghĩa + Hộp 50 Vạn Đồng + Hồn Châu (Cao)
100.000 Webgame Thiên Long Bát Bộ
Phục Hy Bàn + Huyền Tinh + Hộp Đá Thú Hồn VIP + Hộp 50 Vạn Đồng + Hồn Châu (Cao)
200.000 Webgame Thiên Long Bát Bộ
Kim Ấn + Hộp Côn Lôn Hồn VIP + Hồn Khí Tạo Đơn + Túi Hiệp Nghĩa + Hộp 100 Vạn Đồng + Hồn Châu (Cao)

Webgame Thiên Long Bát Bộ

  • Công dụng Chí Tôn Ngân Ấn và Chí Tôn Kim Ấn: Dùng đổi thẻ Hiệp Khách quý.
Đổi vật phẩmThẻ Hiệp Khách
Chí Tôn Ngân Ấn Đổi Đinh Xuân Thu, Ô Lão Đại hoặc Du Thản Chi
Chí tôn Kim Ấn Đổi Hư Trúc hoặc Đoàn Dự

Thiên Long Bát Bộ Web

Quý nhân sĩ có thể xem thêm các thông tin cần biết sau:

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ với Thiên Long Bát Bộ Web.