Đầu trang

Nạp Mỗi Ngày - Nhận Thưởng Ngay

26-10-15

[tlbb.360game.vn]

Ngay từ bây giờ đến 23h59 ngày 30/10/2015, trong 5 ngày duy nhất! Khi quý nhân sĩ quy đổi Nguyên Bảo thành công vào Webgame Thiên Long Bát Bộ bất kỳ mệnh giá sẽ nhận được phần thưởng tương ứng tại sự kiện Quà Nạp Lần Đầu Mỗi Ngày.

Thời gian & điều kiện

  • Máy chủ áp dụng: Tất cả máy chủ đã mở được 7 ngày trở lên.
  • Thời gian: Từ 0h00 ngày 26/10 - 23h59 ngày 30/10/2015.
  • Điều kiện: Nạp thành công lần đầu của ngày (bất kỳ mệnh giá) nhận thưởng tương ứng.

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Phần thưởng

NgàyPhần thưởng
26/10/2015 02 Chân Nguyên Đơn, 02 Hồn Châu (Cao), 01 Thư Thăm Hỏi,
01 Quả Vàng (Thánh).
27/10/2015 02 Chân Nguyên Đơn, 01 Hộp 50 Vạn Đồng, 01 Linh Lung Tâm,
02 Chìa Chân Long.
28/10/2015 02 Côn Lôn Hồn, 01 Hộp 50 Vạn Đồng, 05 Anh Hùng Lệnh,
01 Quả Hồn Luyện (Thánh)
29/10/2015 02 Côn Lôn Hồn, 01 Hộp 50 Vạn Đồng, 05 Anh Hùng Lệnh,
05 Đá Cường Hóa (Cấp 2)
30/10/2015 02 Côn Lôn Hồn, 01 Hộp 50 Vạn Đồng, 05 Tiền Thông Thiên,
01 Quả Huyết Hồn (Thánh)

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Thiên Long Bát Bộ Web

Quý nhân sĩ có thể xem thêm các thông tin cần biết sau:

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ với Thiên Long Bát Bộ Web.