Đầu trang

Đổi Ấn nhận Đoàn Dự, Hư Trúc

26-10-15

[tlbb.360game.vn]

Sở hữu ngay các Hiệp Khách phẩm chất Cam như: Đinh Xuân Thu, Ô Lão Đại, Du Thản Chi và hơn hết là Hiệp Khách phẩm chất Đỏ Đoàn Dự, Hư Trúc cực kỳ dễ dàng qua sự kiện Đổi Kim/Ngân Ấn.

Nhân sĩ khi tham gia sự kiện Quà Hoàn Trả nhận ngay Kim Ấn hoặc Ngân Ấn để tham gia đổi các Hiệp Khách "cực chất"

Thời gian & điều kiện

  • Máy chủ áp dụng: Tất cả máy chủ đã mở được 7 ngày trở lên.
  • Thời gian: Từ 0h00 ngày 26/10 - 23h59 ngày 01/11/2015.
  • Điều kiện: Nhân sĩ sử dụng Kim Ấn vá Ngân Ấn nhận được tại sự kiện Quà Hoàn Trả để tiến hành đổi Hiệp Khách.

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Nhấp Nổi Bật >Đổi Kim/Ngân Ấn

Phần thưởng

Đổi vật phẩmThẻ Hiệp Khách
Chí Tôn Ngân Ấn Đổi Đinh Xuân Thu, Ô Lão Đại hoặc Du Thản Chi
Chí tôn Kim Ấn Đổi Hư Trúc hoặc Đoàn Dự

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Thiên Long Bát Bộ Web

Quý nhân sĩ có thể xem thêm các thông tin cần biết sau:

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ với Thiên Long Bát Bộ Web.