Đầu trang

Tiến Cấp Nhận Quà Liền Tay

10-11-15

[tlbb.360game.vn]

Tiến cấp ngay Hồn Khí, Kết Nghĩa, Thú Cưỡi thỏa các yêu cầu tại sự kiện Quà Tiến Cấp nhận ngay các phần thưởng giá trị tương ứng với điều kiện yêu cầu, quá tuyệt vời khi vừa tiến cấp tăng mạnh lực chiến lại còn nhận lại được nguyên liệu cho cho lần tiến cấp kế tiếp!

 • Máy chủ áp dụng: Tất cả máy chủ đã mở được 7 ngày trở lên.
 • Biểu tượng tham gia sự kiện:

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Tiến Cấp Kết Nghĩa Hiệp Khách

 • Thời gian: Từ 0h00 ngày 09/11 - 23h59 ngày 11/11/2015.
 • Điều kiện:
  • Tiêu hao Tặng Lệnh thỏa điều kiện sẽ được nhận thưởng tương ứng.
  • Làm mới vào 00h00 mỗi ngày.
Điều kiệnThưởngGiới hạn
Dùng 100 Tặng Lệnh 10 Tặng Lệnh 1 lần/ngày
Dùng 200 Tặng Lệnh 22 Tặng Lệnh
Dùng 500 Tặng Lệnh 60 Tặng Lệnh
Dùng 1.000 Tặng Lệnh 100 Tặng Lệnh 20 lần/ngày
Dùng 2.000 Tặng Lệnh 150 Tặng Lệnh 1 lần/ngày

Tiến Cấp Hồn Khí

 • Thời gian: Từ 0h00 ngày 12/11 - 23h59 ngày 14/11/2015.
 • Điều kiện:
  • Tiêu hao Côn Lôn Hồn thỏa điều kiện sẽ được nhận thưởng tương ứng.
  • Làm mới vào 00h00 mỗi ngày.
Điều kiệnThưởngGiới hạn
Dùng 100 Côn Lôn Hồn 10 Côn Lôn Hồn 1 lần/ngày
Dùng 200 Côn Lôn Hồn 22 Côn Lôn Hồn
Dùng 500 Côn Lôn Hồn 60 Côn Lôn Hồn
Dùng 1.000 Côn Lôn Hồn 100 Côn Lôn Hồn 20 lần/ngày
Dùng 2.000 Côn Lôn Hồn 150 Côn Lôn Hồn 1 lần/ngày

Tiến Cấp Thú Cưỡi

 • Thời gian: Từ 0h00 ngày 15/11 - 23h59 ngày 17/11/2015.
 • Điều kiện:
  • Tiêu hao Đá Thú Hồn thỏa điều kiện sẽ được nhận thưởng tương ứng.
  • Làm mới vào 00h00 mỗi ngày.
Điều kiệnThưởngGiới hạn
Dùng 50 Đá Thú Hồn 05 Đá Thú Hồn 1 lần/ngày
Dùng 200 Đá Thú Hồn 25 Đá Thú Hồn
Dùng 500 Đá Thú Hồn 80 Đá Thú Hồn 20 lần/ngày
Dùng 1.000 Đá Thú Hồn 150 Đá Thú Hồn 1 lần/ngày

Thiên Long Bát Bộ Web

Quý nhân sĩ có thể xem thêm các thông tin cần biết sau:

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ với Thiên Long Bát Bộ Web.