Đầu trang

Quy Đổi Nhận Thưởng

10-11-15

[tlbb.360game.vn]

Chỉ cần quy đổi thành công vào Webgame Thiên Long Bát Bộ, nhân sĩ không chỉ lập tức nhận được số lượng Nguyên Bảo tương ứng mà còn nhận thêm các phần thưởng hấp dẫn tăng cao Lực Chiến như: Tặng Lệnh, Côn Lôn Hồn, Đá Thú Hồn, Rương Đá,... thông qua sự kiện Quy Đổi Nhận Thưởng.

 • Máy chủ áp dụng: Tất cả máy chủ đã mở được 7 ngày trở lên.
 • Nhấp vào biểu tượng bên dưới, chọn "Tích Lũy Nạp":

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Nhận Tặng Lệnh

 • Thời gian: Từ 0h00 ngày 09/11 - 23h59 ngày 11/11/2015.
 • Điều kiện: Tích lũy quy đổi theo yêu cầu và nhận thưởng tương ứng.
Nguyên Bảo
(tích lũy)
Phần thưởng
1.000 40 Tặng Lệnh, 01 Quà Tặng Lệnh (Siêu), 02 Rương Đá (Cấp 3 - 5)

Nhận Côn Lôn Hồn

 • Thời gian: Từ 0h00 ngày 12/11 - 23h59 ngày 14/11/2015.
 • Điều kiện: Nạp 1 lần theo yêu cầu và nhận thưởng tương ứng.
Nguyên Bảo
(nạp 1 lần)
Phần thưởng
300 05 Côn Lôn Hồn, 01 Quà Côn Lôn Hồn (Siêu)
1.000 15 Côn Lôn Hồn, 01 Quà Côn Lôn Hồn (Siêu), 01 Rương Đá (Cấp 3 - 5)

Nhận Đá Thú Hồn

 • Thời gian: Từ 0h00 ngày 15/11 - 23h59 ngày 17/11/2015.
 • Điều kiện: Nạp 1 lần theo yêu cầu và nhận thưởng tương ứng.
Nguyên Bảo
(nạp 1 lần)
Phần thưởng
1.000 20 Đá Thú Hồn, 10 Tặng Lệnh, 01 Quà Thú Hồn (Siêu), 01 Rương Đá (Cấp 3 - 5)

Nhận Búa May Mắn

 • Thời gian: Từ 0h00 ngày 13/11 - 23h59 ngày 17/11/2015.
 • Điều kiện: Nạp 1 lần theo yêu cầu và nhận thưởng tương ứng.
 • Giới hạn: 300 lần/nhân vật/sự kiện.
Nguyên Bảo
(nạp 1 lần)
Phần thưởng
300 05 Búa May Mắn, 02 Hộp Linh Phách-Trung

Thiên Long Bát Bộ Web

Quý nhân sĩ có thể xem thêm các thông tin cần biết sau:

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ với Thiên Long Bát Bộ Web.