Đầu trang

Nạp Mỗi Ngày Nhận Thưởng Ngay

10-11-15

[tlbb.360game.vn]

Ngay từ bây giờ đến 23h59 ngày 17/11/2015, trong 9 ngày duy nhất! Khi quý nhân sĩ quy đổi Nguyên Bảo thành công vào Webgame Thiên Long Bát Bộ bất kỳ mệnh giá sẽ nhận được phần thưởng tương ứng tại sự kiện Quà Nạp Lần Đầu Mỗi Ngày.

Thời gian & điều kiện

  • Máy chủ áp dụng: Tất cả máy chủ đã mở được 7 ngày trở lên.
  • Thời gian: Từ 0h00 ngày 09/11 - 23h59 ngày 17/11/2015.
  • Điều kiện: Nạp thành công lần đầu của ngày (bất kỳ mệnh giá) nhận thưởng tương ứng.

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Phần thưởng

NgàyPhần thưởng
09/11/2015 04 Tặng Lệnh, 01 Hộp 50 Vạn Đồng, 05 Anh Hùng Lệnh, 01 Quả Hồn Luyện (Thánh)
10/11/2015 04 Tặng Lệnh, 01 Hộp 50 Vạn Đồng, 05 Anh Hùng Lệnh, 05 Đá Cường Hóa (cấp 2)
11/11/2015 04 Tặng Lệnh, 01 Hộp 50 Vạn Đồng, 05 Tiền Thông Thiên, 01 Quả Huyết Hồn (Thánh)
12/11/2015 02 Côn Lôn Hồn, 01 Hộp 50 Vạn Đồng, 05 Anh Hùng Lệnh, 01 Quả Hồn Luyện (Thánh)
13/11/2015 02 Côn Lôn Hồn, 01 Hộp 50 Vạn Đồng, 05 Anh Hùng Lệnh, 05 Đá Cường Hóa (cấp 2)
14/11/2015 02 Côn Lôn Hồn, 01 Hộp 50 Vạn Đồng, 05 Tiền Thông Thiên, 01 Quả Huyết Hồn (Thánh)
15/11/2015 04 Đá Thú Hồn, 04 Lung Linh Tâm, 01 Hoa Hồng (99), 01 Tu Luyện Đơn
16/11/2015 04 Đá Thú Hồn, 02 Hà Bá Lệnh, 01 Hoa Hồng (99), 02 Quả Ngọc (Thánh)
17/11/2015 04 Đá Thú Hồn, 02 Thư Thăm Hỏi, 01 Hoa Hồng (99), 02 Quả Long Hồn (Thánh)

Thiên Long Bát Bộ Web

Quý nhân sĩ có thể xem thêm các thông tin cần biết sau:

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ với Thiên Long Bát Bộ Web.