Đầu trang

Mảnh Sao Thần Bí

10-11-15

[tlbb.360game.vn]

Vừa đăng nhập vào game mỗi ngày, tham gia các tính năng đặc sắc của thế giới Webgame Thiên Long Bát Bộ. Nhân sĩ sẽ nhận được các Mảnh Sao Thần Bí tương ứng với thời gian đã online, dùng các Mảnh Sao đổi ngay các phần thưởng hữu ích cho bước đường hành tẩu của mình!

Thời gian & điều kiện

  • Máy chủ áp dụng: Tất cả máy chủ đã mở được 7 ngày trở lên.
  • Thời gian: Từ 0h00 ngày 11/11 - 23h59 ngày 13/11/2015.
  • Điều kiện: Đăng nhập mỗi ngày và online theo yêu cầu để nhận Mảnh Sao, dùng các mảnh đổi thưởng tương ứng.

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Phần thưởng

Online nhận thưởng
Thời gian Online Phần thưởng
5 phút 01 Mảnh Sao, 02 Kim Sáng Dược (Thấp)
15 phút 03 Mảnh Sao, 02 Chìa Chân Long
30 phút 05 Mảnh Sao, 05 Truyền Tống Lệnh, 03 Loa Nhỏ
60 phút 08 Mảnh Sao, 05 Tặng Lệnh, 02 Rượu 10 Năm
120 phút 12 Mảnh Sao, 05 Truyền Tống Lệnh, 05 Đá Thú Hồn
Đổi mảnh sao
Mảnh Sao yêu cầuPhần thưởng Giới hạn/nhân vật
01 Mảnh 01 Hồn Châu (Đỉnh) 50 lần
03 Mảnh 01 Linh Lung Tâm 30 lần
05 Mảnh 01 Hà Bá Lệnh 30 lần
30 Mảnh 01 Tiên Diên 20 lần
50 Mảnh 01 Huyền Tinh 5 lần
150 Mảnh 01 Hồn Khí Tạo Đơn 2 lần

Thiên Long Bát Bộ Web

Quý nhân sĩ có thể xem thêm các thông tin cần biết sau:

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ với Thiên Long Bát Bộ Web.