Đầu trang

Đoàn Diên Khánh Xuất Trận

10-11-15

[tlbb.360game.vn]

Hiệp Khách Cam hệ Tu La thiên về Tấn Công với sức sát thương cực cao - Đoàn Diên Khánh, sẽ tái xuất tại sự kiện Đoàn Diên Khánh Tái Xuất. Nhân cơ hội này, hãy nhanh chóng chiêu mộ ngay Thiên Hạ Đệ Nhất Ác Nhân về đội hình của mình tăng cao lực chiến cùng các phần thưởng giá trị nhất!

Thời gian & điều kiện

  • Máy chủ áp dụng: Từ máy chủ 1 - 37.
  • Thời gian: Từ 0h00 ngày 07/11 - 23h59 ngày 13/11/2015.
  • Điều kiện: Quy đổi theo yêu cầu trong 7 ngày liên tiếp sẽ nhận các phần thưởng hấp dẫn.
  • Lưu ý:
    • Mỗi ngày sẽ có số lượng Mảnh Hiệp Khách Đoàn Diên Khánh, 20 mảnh có thể triệu hồi Thiên Hạ Đệ Nhất Ác Nhân Đoạn Diên Khánh.
    • Nạp 1 lần thỏa điều kiện sự kiện mới nhận được phần thưởng.

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Phần thưởng

Ngày thứNguyên BảoPhần thưởng
01 1.000 Webgame Thiên Long Bát Bộ
Thẻ Diên Khánh (Mảnh) + Quà Tặng Lệnh (Siêu) + Hồn Châu (Cao) + Rượu 100 Năm + Hộp 20 Vạn Đồng
02 1.000 Webgame Thiên Long Bát Bộ
Thẻ Diên Khánh (Mảnh) + Quà Tặng Lệnh (Siêu) + Hồn Châu (Cao) + Rượu 100 Năm + Hộp 20 Vạn Đồng
03 1.000 Webgame Thiên Long Bát Bộ
Thẻ Diên Khánh (Mảnh) + Quà Chân Nguyên (Siêu) + Hồn Châu (Cao) + Rượu 100 Năm + Hộp 20 Vạn Đồng
04 1.000 Webgame Thiên Long Bát Bộ
Thẻ Diên Khánh (Mảnh) + Quà Chân Nguyên (Siêu) + Hồn Châu (Cao) + Rượu 100 Năm + Hộp 20 Vạn Đồng
05 2.000 Webgame Thiên Long Bát Bộ
Thẻ Diên Khánh (Mảnh) + Quà Chân Nguyên (Siêu) + Hồn Châu (Cao) + Rượu 100 Năm + Hộp 20 Vạn Đồng
06 3.000 Webgame Thiên Long Bát Bộ
Thẻ Diên Khánh (Mảnh) + Quà Côn Lôn Hồn (Siêu) + Hồn Châu (Cao) + Rượu 100 Năm + Hộp 20 Vạn Đồng
07 1.000 Webgame Thiên Long Bát Bộ
Thẻ Diên Khánh (Mảnh) + Quà Tặng Lệnh (Siêu) + Hồn Châu (Cao) + Rượu 100 Năm + Hộp 20 Vạn Đồng

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Thiên Long Bát Bộ Web

Quý nhân sĩ có thể xem thêm các thông tin cần biết sau:

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ với Thiên Long Bát Bộ Web.