Đầu trang

Nhận Thưởng Kẹo Mút

29-12-15

[tlbb.360game.vn]

Bộ ngoại trang đặc sắc mừng năm mới: Dương Quan, Hỷ Khí, Dương Mi, Đinh Đang Hùng - Mảnh, Danh Hiệu Hy Vọng Mới, Hồn Khí Tạo Hóa Đơn,... sẽ là những phần thưởng chung vui năm mới đặc sắc dành cho quý nhân sĩ sưu tập đủ số lượng Kẹo Mút tương ứng từ ngày 30/12/2015.

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Thời gian & điều kiện

  • Máy chủ áp dụng: Máy chủ Thiên Long từ 1 đến 143.
  • Thời gian: Từ 0h00 ngày 30/12/2015 - 23h59 ngày 03/01/2016.
  • Điều kiện: Tham gia các hoạt động trong game nhận Kẹo Mút và sử dụng để đổi phần thưởng.
  • Lưu ý:

    • Tất cả phần thưởng đổi được đều ở trạng thái Khóa.
    • Các mảnh vật phẩm có thể ghép tại Xưởng Rèn.

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Nhấp Khánh Điển > Đổi Kẹo Mút

Danh sách phần thưởng & giới hạn

Điều kiệnPhần thưởngGiới hạn
02 Kẹo Mút 01 Bồ Đề Qủa Không giới hạn
01 Kẹo Mút 01 Tặng Lễ Lệnh
10 Kẹo Mút 01 Sách Thất Lạc 100 lần
50 Kẹo Mút 01 Huyền Tinh 5 lần
150 Kẹo Mút 01 Hồn Khí Tạo Hóa Đơn 3 lần
50 Kẹo Mút 01 Đinh Đang Hùng - Mảnh 20 lần
200 Kẹo Mút 01 Thẻ Danh Hiệu Hy Vọng Mới 1 lần
300 Kẹo Mút 01 Hỷ Khí
300 Kẹo Mút 01 Dương Mi
500 Kẹo Mút 01 Dương Quan

Webgame Thiên Long Bát Bộ

    • Bộ Ngoại Trang Mừng Năm Mới

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Thiên Long Bát Bộ Web

Quý nhân sĩ có thể xem thêm các thông tin cần biết sau:

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ với Thiên Long Bát Bộ Web.