Đầu trang

Đổi Quà Năm Mới

29-12-15

[tlbb.360game.vn]

Trong thời gian diễn ra hoạt động Đổi Quà Năm Mới, nhân sĩ hoàn thành việc mỗi ngày sẽ có cơ hội nhận Bảo Rương Năm Mới, sử dụng sẽ ngẫu nhiên nhận được các chữ: Chúc, Mừng, Năm hoặc Mới dùng đổi các phần thưởng hấp dẫn tương ứng.

  • Máy chủ áp dụng: Máy chủ Thiên Long từ 1 đến 143.
  • Thời gian: Từ 0h00 ngày 30/12/2015 - 23h59 ngày 03/01/2016.
  • Điều kiện: Hoàn thành việc mỗi ngày có cơ hội nhận Bảo Rương Năm Mới ngẫu nhiên nhận chữ đổi thưởng.

Hoàn Thành Việc Mỗi Ngày

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Nhấp Khánh Điển > Rương Năm Mới

(Nhấp phải Rương ngẫu nhiên nhận chữ: Chúc, Mừng, Năm hoặc Mới)

Hoàn thành Việc Mỗi NgàyPhần thưởngGiới hạn
10 nhiệm vụ 03 Bảo Rương Năm Mới 1 lần/ngày
15 nhiệm vụ 04 Bảo Rương Năm Mới
20 nhiệm vụ 05 Bảo Rương Năm Mới
25 nhiệm vụ 08 Bảo Rương Năm Mới

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Đổi thưởng Chúc Mừng Năm Mới

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Nhấp Khánh Điển > Đổi Quà

Nguyên liệuPhần thưởngGiới hạn
Chúc + Mừng
(chọn 1 trong 2)
01 Linh Lung Tâm Không giới hạn
01 Cổ Kỳ Phổ
Năm + Mới 01 Đá Long Văn 500 lần
Chúc + Mừng + Năm 01 Sách Thất Lạc 300 lần
Chúc + Mừng + Năm + Mới 01 Thư Tham Hỏi Cao 20 lần
Sử dụng 1 trong 4 chữ 1.000 điểm kinh nghiệm/chữ Không giới hạn

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Thiên Long Bát Bộ Web

Quý nhân sĩ có thể xem thêm các thông tin cần biết sau:

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ với Thiên Long Bát Bộ Web.