Đầu trang

Code Tân Thủ

28-09-15

[tlbb.360game.vn]

Sẵn sàng trải nghiệm siêu phẩm Thiên Long Bát Bộ trên nền webgame với Code Anh Hùng Thiếp (Code Tân Thủ) dành riêng cho Tân Thủ khi game chính thức Closed Beta - không reset nhân vật dự kiến ra mắt vào ngày 19/10/2015.

Thời gian & đối tượng

    • Thời gian áp dụng: Từ 10h00 ngày 19/10 - 23h59 ngày 19/11/2015.
    • Đối tượng: Tất cả nhân sĩ tham gia Webgame Thiên Long Bát Bộ.
    • Giới hạn: Nhập 1 lần duy nhất/1 nhân vật/tài khoản.
    • Nhận code tại: Cập nhật vào ngày 19/10/2015.

Phần thưởng

Phần thưởngSố lượngHình ảnh
Nguyên Bảo (Khóa) 5 Thiên Long Bát Bộ Web
Đá Thú Hồn (10) 4 Thiên Long Bát Bộ Web
Tặng Lệnh (10) 4 Thiên Long Bát Bộ Web
Đá Cường Hóa (cấp 1) 20 Thiên Long Bát Bộ Web