Đầu trang

Vượt Thông Thiên Tháp Nhận Thưởng

15-10-15

[tlbb.360game.vn]

Khẳng định thanh danh của mình tại 100 tầng Thông Thiên Tháp và nhận ngay vô số các phần thưởng đặc biệt của tính năng, nhân sĩ còn nhận được thêm các phần thưởng giá trị trong suốt 30 ngày kể từ lúc mở máy chủ tại sự kiện Vượt Thông Thiên Tháp Nhận Thưởng.

Thời gian & điều kiện

  • Thời gian: Trong 07 ngày đầu từ lúc mở máy chủ.
  • Điều kiện: Vượt Thông Thiên Tháp đến tầng chỉ định sẽ nhận thêm nhiều phần thưởng.
  • Nhấp biểu tượng bên dưới để theo dõi & nhận thưởng:

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Phần thưởng

TầngPhần thưởng
20 25 Tặng Lệnh
30 01 Thẻ Tinh Trúc
40 10 Chân Nguyên Đơn, 05 Tặng Lệnh
50 20 Chân Nguyên Đơn, 10 Tặng Lệnh
60 30 Chân Nguyên Đơn, 15 Tặng Lệnh
70 01 Thẻ Cúc Kiếm

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Quý nhân sĩ có thể xem thêm các thông tin cần biết sau:

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ với Thiên Long Bát Bộ Web.