Đầu trang

Online Nhận Thưởng

15-10-15

[tlbb.360game.vn]

Chỉ cần đăng nhập mỗi ngày, tham gia trải nghiệm các tính năng hấp dẫn. Nhân sĩ sẽ lập tức nhận được các phần thưởng hấp dẫn khi đã online từ 05 phút - 120 phút thông qua sự kiện Online nhận thưởng.

Thời gian & điều kiện

  • Thời gian: Trong 03 ngày đầu từ lúc mở máy chủ.
  • Điều kiện: Mỗi ngày đăng nhập vào game và online theo yêu cầu để nhận thưởng.
  • Nhấp biểu tượng bên dưới để theo dõi & nhận thưởng

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Phần thưởng

Thời gian OnlinePhần thưởng
5 phút 01 Rương Thiên Long, 02 Kim Sáng Dược (Thấp)
15 phút 01 Rương Thiên Long, 02 Chìa Chân Long
30 phút 01 Rương Thiên Long, 05 Truyền Tống Lệnh
60 phút 01 Rương Thiên Long, 02 Rượu 10 năm, 05 Tặng Lệnh, 01 EXP Đơn (Sơ)
120 phút 01 Rương Thiên Long, 05 Truyền Tống Lệnh, 05 Côn Lôn Hồn, 01 EXP Đơn (Sơ)

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Quý nhân sĩ có thể xem thêm các thông tin cần biết sau:

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ với Thiên Long Bát Bộ Web.