Đầu trang

Đua Top Nhận Thưởng

15-10-15

[tlbb.360game.vn]

7ngày đầu tiên tính từ lúc mở máy mủ, nhân sĩ tiến hành trải nghiệm game và thăng cấp các tính năng theo yêu cầu của từng ngày để tiến hành nhận thưởng. Vô số phần thưởng hấp dẫn có giá trị cao đang tìm kiếm chủ nhân tại sự kiện Đua Top Nhận Thưởng.

Thời gian & điều kiện

  • Thời gian: Trong 07 ngày đầu từ lúc mở máy chủ.
  • Điều kiện: Hoàn thành các yêu cầu Đua Top theo từng ngày & nhận thưởng tương ứng.
  • Nhấp biểu tượng bên dưới để theo dõi & nhận thưởng

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Phần thưởng

Ngày 1 - Top Lôi Đài (Độc Bộ)
Thực hiện Khiêu Chiến Lôi Đài càng cao, thỏa yêu cầu và nhận thưởng
LoạiPhần thưởng
Top 1 01 Thẻ Võ Vương, 800 Vạn Đồng, 100 Vạn Võ Hồn
Top 3 500 Vạn Đồng, 50 Vạn Võ Hồn
Top 10 300 Vạn Đồng, 30 Vạn Võ Hồn
Top 100 500 Nguyên Bảo Khóa
100.000 Lực Chiến Nhân Vật
(Dành riêng cho Top 1)
01 Túi Quẻ Hồn (Thiên)

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Ngày 2 - Top Cấp Độ
Thăng cấp độ nhân vật càng cao, thỏa yêu cầu để nhận thưởng
LoạiPhần thưởng
Top 1 01 Cát Tường, 800 Vạn Đồng , 200 Tặng Lệnh
Top 3 500 Vạn Đồng, 100 Tặng Lệnh
Top 10 300 Vạn Đồng, 60 Tặng Lệnh
Cấp 34 500 Nguyên Bảo Khóa
Cấp 37
(Dành riêng cho Top 1)
01 Vân Nguyệt

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Ngày 3 - Top Lực Chiến Hiệp Khách
Tăng lực chiến của Hiệp Khách càng cao, thỏa yêu cầu để nhận thưởng
LoạiPhần thưởng
Top 1 01 Long Phượng, 800 Vạn Đồng, 100 Chân Nguyên Đơn
Top 3 500 Vạn Đồng, 50 Chân Nguyên Đơn
Top 10 300 Vạn Đồng, 30 Chân Nguyên Đơn
60.000 Lực chiến 500 Nguyên Bảo Khóa
150.000 Lực chiến
(Dành riêng cho Top 1)
01 Diễn Tinh

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Ngày 4 - Top Thông Thiên Tháp
Vượt Thông Thiên Tháp càng cao, thỏa các yêu cầu để nhận thưởng
LoạiPhần thưởng
Top 1 01 Thẻ Phá Thiên, 800 Vạn Đồng, 02 Rương Đá (cấp 6)
Top 3 500 Vạn Đồng, 01 Rương Đá (cấp 6)
Top 10 300 Vạn Đồng, 01 Rương Đá (cấp 5)
Tầng 30 500 Nguyên Bảo Khóa
Tầng 50
(Dành riêng cho Top 1)
01 Ảo Nhật

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Ngày 5 - Top Danh Vọng
Tăng Danh Vọng càng cao, thỏa yêu cầu để nhận thưởng
LoạiPhần thưởng
Top 1 01 Thiên Diệp, 800 Vạn Đồng, 100 Côn Lôn Hồn
Top 3 500 Vạn Đồng, 50 Côn Lôn Hồn
Top 10 300 Vạn Đồng, 30 Côn Lôn Hồn
5.000 Danh Vọng 500 Nguyên Bảo Khóa
40.000 Danh Vọng
(Dành riêng cho Top 1)
01 Hồi Xá Lợi

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Ngày 6 - Top Thú Hồn
Tăng Thú Hồn càng cao, thỏa yêu cầu để nhận thưởng
LoạiPhần thưởng
Top 1 01 Phú Hào, 800 Vạn Đồng, 300 Đá Thú Hồn
Top 3 500 Vạn Đồng, 150 Đá Thú Hồn
Top 10 300 Vạn Đồng, 90 Đá Thú Hồn
500 Thú Hồn 500 Nguyên Bảo Khóa
2.000 Thú Hồn
(Dành riêng cho Top 1)
01 Thẻ Lôi Ảnh

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Ngày 7 - Đua Top Chiến Thần
Tăng Lực Chiến Toàn Đội càng cao, thỏa yêu cầu để nhận thưởng
LoạiPhần thưởng
Top 1 01 Thẻ Võ Vương, 800 Vạn Đồng, 100 Long Tinh Phách
Top 3 500 Vạn Đồng, 50 Long Tinh Phách
Top 10 300 Vạn Đồng, 30 Long Tinh Phách
300.000 Lực Chiến 500 Nguyên Bảo Khóa
1.000.000 Lực Chiến
(Dành riêng cho Top 1)
01 Thẻ Xuân Thu

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Quý nhân sĩ có thể xem thêm các thông tin cần biết sau:

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ với Thiên Long Bát Bộ Web.