Đầu trang

Đổi Quà Đặc Sắc

15-10-15

[tlbb.360game.vn]

Khi có được Rương Bảo Long tại sự kiện Bảo Rương Vui Vẻ, nhân sĩ mở rương sẽ có xác suất nhận được 1 trong 4 chữ Thiên - Long - Bát - Bộ. Dùng các loại chữ đổi các phần thưởng tương ứng tại sự kiện Đổi Quà Đặc Sắc.

Thời gian & điều kiện

  • Thời gian: Trong 07 ngày đầu từ lúc mở máy chủ.
  • Điều kiện: Mở Rương Bảo Long nhận ngẫu nhiên nhận chữ, dùng chữ đổi quả.
  • Nhấp biểu tượng bên dưới để theo dõi & nhận thưởng

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Phần thưởng

Công thức Phần thưởngGiới hạn/nhân vật
Thiên + Long Thời trang Mê Tung 1 lần duy nhất
Thiên + Long 01 Hộp 20 Vạn Đồng Không giới hạn
Thiên + Long + Bát 01 Lung Linh Tâm
Thiên + Long + Bát + Bộ 01 Thư Thăm Hỏi (Cao)

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Quý nhân sĩ có thể xem thêm các thông tin cần biết sau:

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ với Thiên Long Bát Bộ Web.