Đầu trang

Cửa Hàng 01 Nguyên Bảo

15-10-15

[tlbb.360game.vn]

Hân hoan cùng sự sôi động của máy chủ mới, trong 4 ngày đầu tiên kể từ lúc mở máy chủ mới. Cửa Hàng 1 Nguyên Bảo sẽ bán các vật phẩm "nóng" đồng giá 1 Nguyên Bảo, mỗi ngày sẽ có các loại vật phẩm khác nhau. Nhanh tay "chộp" ngay!

Thời gian & điều kiện

  • Thời gian: Trong 04 ngày đầu từ lúc mở máy chủ.
  • Điều kiện:
    • Tất cả nhân sĩ tham gia tại máy chủ mới.
    • Mua được 1 lần duy nhất/ngày.
  • Nhấp biểu tượng bên dưới để mua vật phẩm giá 1 Nguyên Bảo

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Phần thưởng

Ngày
(tính từ lúc mở máy chủ)
Vật phẩmGiá
(Nguyên Bảo)
Ngày 1 01 Rượu 100 Năm 1
05 Phiếu Thưởng (Trung) 5
18 Tặng Lệnh 18
02 Hồn Châu (Cao) 2
Ngày 2 01 Hoa Hồng (99 cái) 1
03 Thư Thăm Hỏi 3
02 Quả Hồn Luyện (Thánh) 2
02 Hồn Châu-Cao 2
Ngày 3 02 Rương 100 Vạn Đồng 2
05 Phiếu Thưởng (Trung) 5
18 Tặng Lệnh 18
02 Rương Đá Quý (cấp 2) 2
Ngày 4 18 Đá Thú Hồn 18
05 Linh Khứu Kim Lệnh 5
01 Lung Linh Tâm 1
02 Rương Đá Quý (cấp 2) 2

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Quý nhân sĩ có thể xem thêm các thông tin cần biết sau:

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ với Thiên Long Bát Bộ Web.