Đầu trang

Chung Tay Nhận Thưởng

15-10-15

[tlbb.360game.vn]

Toàn máy chủ trong 2 ngày đầu tiên kể từ lúc mở, khi Nạp Lần Đầu và mua các loại VIP càng nhiều theo số lượng nhân sĩ yêu cầu sẽ nhận được các phần thưởng giá trị tương ứng. Qúa hấp dẫn khi vừa được phúc lợi vừa nhận thêm phần thưởng thông qua sự kiện Chung Tay Nhận Thưởng.

Nạp Lần Đầu Theo Nhóm

  • Thời gian: Trong 02 ngày đầu từ lúc mở máy chủ.
  • Điều kiện: Toàn bộ nhân sĩ đã Nạp Lần Đầu toàn máy chủ đạt mức nhất định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng theo yêu cầu.
  • Nhấp biểu tượng bên dưới để theo dõi & nhận thưởng

Webgame Thiên Long Bát Bộ

  • Phần thưởng:
Số nhân sĩPhần thưởng
18 03 Hồn Châu (Trung), 03 Tặng Lệnh
88 05 Hồn Châu (Trung), 05 Tặng Lệnh
188 01 Thư Thăm Hỏi (Cao), 05 Hồn Châu (Cao cấp), 10 Tặng Lệnh

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Mua VIP Theo Nhóm

  • Thời gian: Trong 02 ngày đầu từ lúc mở máy chủ.
  • Điều kiện: Toàn bộ nhân sĩ đã Mua & kích hoạt VIP thành công toàn máy chủ đạt mức nhất định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng theo yêu cầu.
  • Nhấp biểu tượng bên dưới để theo dõi & nhận thưởng

Webgame Thiên Long Bát Bộ

  • Phần thưởng:
Loại VIPSố nhân sĩPhần thưởng
7 Ngày 1 05 Đá Thú Hồn, 02 Hộp 10 Vạn Đồng
18 10 Đá Thú Hồn, 05 Hộp 10 Vạn Đồng
88 01 Thư Thăm Hỏi, 20 Đá Thú Hồn, 08 Hộp 10 Vạn Đồng
Vĩnh Viễn 1 01 Thẻ 100 Nguyên Bảo Khóa, 05 Tặng Lệnh, 02 Hộp 20 Vạn Đồng
18 01 Thẻ 200 Nguyên Bảo Khóa, 10 Tặng Lệnh, 05 Hộp 20 Vạn Đồng
88 01 Thư Thăm Hỏi (cao), 20 Tặng Lệnh, 08 Hộp 20 Vạn Đồng

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Quý nhân sĩ có thể xem thêm các thông tin cần biết sau:

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ với Thiên Long Bát Bộ Web.