Đầu trang

Bói Quẻ Nhận Quà

15-10-15

[tlbb.360game.vn]

Bói Quẻ trong thời gian diễn ra sự kiện Bói Quẻ Nhận Quà không chỉ nhận được các loại Quẻ Hồng tăng cấp lực chiến cho Hiệp Khách và bản thân, nhân sĩ còn nhận được vô số các phần thưởng giá trị khác khi tham gia sự kiện.

Thời gian & điều kiện

  • Thời gian: Trong 07 ngày đầu từ lúc mở máy chủ.
  • Điều kiện: Bói Quẻ đạt mức nhất định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng với các mốc.
  • Nhấp biểu tượng bên dưới để theo dõi & nhận thưởng:

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Phần thưởng

Lần BóiPhần thưởngGiới hạn nhận
300 02 Tỏa Linh 999 lần
1.000 02 Túi Quẻ Hồn (Địa)
2.000 01 Túi Quẻ Hồn (Thiên)

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Quý nhân sĩ có thể xem thêm các thông tin cần biết sau:

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ với Thiên Long Bát Bộ Web.