Đầu trang

Bảo Rương Vui Vẻ

15-10-15

[tlbb.360game.vn]

Việc mỗi ngày là tính năng cung cấp điểm kinh nghiệm dồi dào và nhiều vật phẩm bổ trợ cho quá trình bổn tẩu. Nay trong thời gian 07 ngày đầu kể từ lúc mở máy chủ, chư vị hoàn thành các Việc Mỗi Ngày sẽ nhận ngay Rương Bảo Long thông qua sự kiện Bảo Rương Vui Vẻ.

Thời gian & điều kiện

  • Thời gian: Trong 07 ngày đầu từ lúc mở máy chủ.
  • Điều kiện: Hoàn thành Việc Mỗi Ngày thỏa điều kiện được nhận Rương Bảo Long.
  • Nhấp biểu tượng bên dưới để theo dõi & nhận thưởng

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Phần thưởng

Hoàn thành Việc Mỗi NgàyPhần thưởng
5 nhiệm vụ 05 Rương Bảo Long
10 nhiệm vụ 05 Rương Bảo Long
15 nhiệm vụ 05 Rương Bảo Long
20 nhiệm vụ 05 Rương Bảo Long

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Quý nhân sĩ có thể xem thêm các thông tin cần biết sau:

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ với Thiên Long Bát Bộ Web.