Đầu trang

Hướng dẫn tham gia

15-01-16

[tlbb.360game.vn]

Cơ hội chiêu mộ các vị hiệp khách kỳ tài xuất chúng khắp chốn như: Kiều Phong, Đoàn Dự, Hư Trúc, Mộ Dung Phục,... cùng các phần thưởng siêu hấp dẫn đang đến rất gần. Hãy nhân cơ hội "ngàn năm có một" tham gia ngay sự kiện Chân Long Bảo Khố ngay hôm nay.

Thiên Long Bát Bộ Web

Tích Lũy Nguyên Bảo nhận Thiên Lân

 • Máy chủ áp dụng: Thiên Long 01 đến 159.
 • Thời gian: Từ 0h00 ngày 15/01 - 23h59 ngày 19/01/2015.
 • Điều kiện & hướng dẫn tham gia:

  • Trong thời gian hoạt động, người chơi nạp tích lũy Nguyên Bảo sẽ nhận được Thiên Lân.
  • Thiên Lân có thể đổi Hiệp khách/Thú cưỡi/Mảnh Hồn Khí trong “Chân Long Bảo Khố” còn có Đá Thiên Hồn, Thú Phẩm Đơn và Hiệp Phẩm Đơn,...

Thiên Long Bát Bộ Web
Nổi bật > Tặng Thiên Lân

Tích lũy Nguyên BảoPhần thưởng/lầnGhi chú
500 01 Thiên Lân Không giới hạn

Chân Long Bảo Khố

 • Máy chủ áp dụng: Thiên Long 01 đến 159.
 • Thời gian: Từ 0h00 ngày 15/01 - 23h59 ngày 20/01/2016.
 • Điều kiện & hướng dẫn tham gia: Trong thời gian hoạt động, người chơi nạp tích lũy Nguyên Bảo sẽ nhận được Thiên Lân. Dùng các mảnh Thiên Lân đổi thưởng tương ứng.
 • Lưu ý: Mảnh có thể ghép trong Xưởng Rèn, mỗi vật phẩm chỉ được đổi 1 lần.

Thiên Long Bát Bộ Web
Biểu tượng Bảo Khố

LoạiPhần thưởngThiên Lân
Hiệp khách 01 Thẻ Kiều Phong-Mảnh 50
01 Thẻ Mộ Dung-Mảnh 30
01 Thẻ Đoàn Dự-Mảnh 16
01 Thẻ Hư Trúc 500
01 Thẻ Diên Khánh-Mảnh 2
01 Thẻ Du Thản Chi-Mảnh 6
01 Thẻ Ô Lão Đại 120
Hồn Khí 01 Đèn Khổng Minh-Mảnh 3
01 Phục Hy Bàn 80
01 Luân Hồi Xá Lợi 50
01 Ngọc Tỉ 50
01 Bình Ngọc Diên 50
01 Phù Đồ Tháp-Mảnh 3
01 Bích Lân Kính-Mảnh 3
Thú cưỡi 01 Thẻ Phúc Miêu 15
01 Thẻ Càn Khôn-Mảnh 1
01 Thẻ Kim Dực Thú-Mảnh 3
01 Thẻ Kim Khuyết-Mảnh 3
01 Thẻ Lưu Ly Thú-Mảnh 4
Trân bảo 01 Hiệp Phẩm Đơn 7 120
01 Hiệp Phẩm Đơn 6 68
01 Hiệp Phẩm Đơn 5 32
01 Hiệp Phẩm Đơn 4 8
01 Đá Thiên Hồn 9 24
01 Đá Thiên Hồn 8 20
01 Đá Thiên Hồn 7 16

Thiên Long Bát Bộ Web

Thiên Long Bát Bộ Web

Quý nhân sĩ có thể xem thêm các thông tin cần biết sau:

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ với Thiên Long Bát Bộ Web.