Đầu trang

Đồng Nhân Trận

10-11-15

[tlbb.360game.vn]

Chỉ những bậc kỳ tài thiên hạ mới có thể xông pha nơi Đồng Nhân Trận cam go, hơn hết nếu tụ hội được 4 nhân sĩ hợp lực cùng nhau với tổng số Lực Chiến càng cao sẽ càng dễ dàng vượt qua các ải Đồng Nhân Trận và mang về vô số lợi ích cho bản thân!

  • Thời gian áp dụng: Sau bảo trì ngày 11/11/2015.
  • Điều kiện mở: Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 38.
  • Giới hạn: 04 thành viên/tổ đội.
  • Lưu ý:
   • Làm mới (reset) vào 05h00 mỗi ngày.
   • Mỗi ngày chỉ được 1 lần thu lợi ích.
   • Máy chủ và nhóm liên máy chủ sẽ dùng chung số lần nhận lợi ích.
   • Hết lần nhận lợi ích, khi vượt phó bản sẽ không nhận được phần thưởng.

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Webgame Thiên Long Bát Bộ

  • Nhận Chúc Phúc: Dùng Vàng để kích hoạt khi vượt phó bản Đồng Nhân Trận.
Chúc PhúcHình ảnhGiới hạn muaThời gian chờMô tả
Huyền Vũ Thuẫn Webgame Thiên Long Bát Bộ 3 lần 8 hiệp Sát thương phải chịu -90%, duy trì 3 hiệp.
Thanh Long Phúc Webgame Thiên Long Bát Bộ 3 lần 8 hiệp Bản thân hồi 50% sinh lực tối đa.
Bạch Hổ Nộ Diệm Webgame Thiên Long Bát Bộ 3 lần 8 hiệp Sát thương +200%, duy trì 3 hiệp.
Băng Phượng Bàn Webgame Thiên Long Bát Bộ 1 lần 8 hiệp Hồi sinh đồng đội ngẫu nhiên, ưu tiên bản thân.

Webgame Thiên Long Bát Bộ

  • Vượt tầng Đồng Nhân Trận càng cao nhận lợi ích càng lớn.
  • Chỉ thất bại khi toàn bộ tổ độ trọng thương.

Webgame Thiên Long Bát Bộ 

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Thiên Long Bát Bộ Web

Quý nhân sĩ có thể xem thêm các thông tin cần biết sau:

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ với Thiên Long Bát Bộ Web.