Đầu trang

Truy Cầu Kim Thiết

22-03-16

[tlbb.360game.vn]

Tương truyền rằng, chỉ cần nhân sĩ sở hữu được số lượng Tinh Kim Thiết - bí phẩm thiên hạ sẽ có cơ hội sở hữu ngay các loại phần thưởng có giá trị hấp dẫn như: Hàn Thiết Lv4, Đá Long Văn 3, Đá Cường Hóa Lv5,...

Quá tuyệt vời khi đẳng cấp nhân sĩ có thể mở đến cấp độ 70, nâng cấp thú cưỡi mà còn nhận được các tặng phẩm hấp dẫn tại bản cập nhật tháng 3!

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Nhấp "Nổi Bật" tham gia sự kiện

Thời gian & máy chủ áp dụng

  • Máy chủ áp dụng: Thiên Long 01 đến 222.
  • Thời gian: Từ 0h00 ngày 23/03 - 23h59 ngày 25/03/2016.

Nhận Tinh Kim Thiết

Hoạt độngĐiều kiện
/số lần
Phần thưởngGhi chú
Nguyên Bảo
(Nạp 1 lần)
200 03 Tinh Kim Thiết, 02 Búa Cầu Thần Giới hạn: Không giới hạn số lần nhận.
Tạo mới Tiệm Thần Bí 10 03 Tinh Kim Thiết
Bói Quẻ Tiên 1 01 Rương Đá Lv4, 03 Tinh Kim Thiết Giới hạn: 01 lần/ngày
5 01 Rương Đá Lv5, 15 Tinh Kim Thiết
10 03 Rương Đá Lv5, 30 Tinh Kim Thiết
25 02 Rương Đá Lv6, 75 Tinh Kim Thiết
50 01 Rương Đá Lv7, 150 Tinh Kim Thiết
Thăm Hỏi - Cao 1 01 Rương Đá Lv4, 03 Tinh Kim Thiết
5 01 Rương Đá Lv5, 15 Tinh Kim Thiết
10 03 Rương Đá Lv5, 30 Tinh Kim Thiết
25 02 Rương Đá Lv6, 75 Tinh Kim Thiết
50 01 Rương Đá Lv7, 150 Tinh Kim Thiết

Đổi Tinh Kim Thiết

Tinh Kim Thiết/số lượngPhần thưởng
1 02 Hàn Thiết Lv1
1 02 Đá Long Văn 1
1 02 Đá Cường Hóa Lv2
2 02 Hàn Thiết Lv2
2 02 Đá Long Văn 2
2 02 Đá Cường Hóa Lv3
3 02 Hàn Thiết Lv3
3 02 Đá Cường Hóa Lv4
5 02 Hàn Thiết Lv4
5 02 Đá Long Văn 3
5 02 Đá Cường Hóa Lv5

Thiên Long Bát Bộ Web

Quý nhân sĩ có thể xem thêm các thông tin cần biết sau:

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ với Thiên Long Bát Bộ Web.