Đầu trang

Chi tiết cập nhật

27-06-18

N goài khơi nam hải thế lực ngoại lai đang rắp tăm tà ý náo loạn trung nguyên, hỡi nhân sĩ hãy kề vai sát cánh cùng nhau đẩy lui chúng về nơi đáng để thuộc về giữ yên bờ cõi! Hãy hiệu triệu bằng hữu hiệp ý ngay hôm nay!

Thời gian & ảnh hưởng bảo trì cập nhật

  • Thời gian bảo trì dự kiến: Từ 08h30 - 10h00 ngày 28/06/2018.
  • Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập vào các máy chủ Thiên Long. Sau thời gian bảo trì, quý nhân sĩ có thể trở lại với hành trình ngao du phiêu lưu chinh chiến của mình.

Ra mắt Thuyền Hải Tặc

Hãy cảm nhận gió, điều kiển được vòng trục đưa thuyền ra khơi. Mang danh là Hải Tặc Thuyền ngụ ý với sức mạnh hung bạo có thể càn quét tất cả mọi vật cản trước mặt, đưa nhân sĩ và bằng hữu ra khơi đánh lui thế lực ngoại lai. Đồng lòng sức mạnh sẽ đột phá!

Ngoại trang mới

Khoác lên mình vẻ bề ngoài đằng đằng sát khí huyết nguyệt, kẻ thù trước mặt ít nhiều cũng hồn siêu phách lạc. Chưa hết, với hắc y cường tráng sức mạnh sẽ đánh lừa đối thủ vạn phần mỗi khi xuất chiêu. Hãy sở hữu và cảm nhận!